Home / Polska i Bałkany / Słoweńska pomoc finansowa dla Macedonii

Słoweńska pomoc finansowa dla Macedonii

Rząd Słowenii zatwierdził ponad pół miliona euro pomocy na realizację kilku projektów w Macedonii. Wśród nich znajduje się między innymi projekt budowy oczyszczalni ścieków w gminie Probisztip, na który przyznano 354 tys. EUR. Ponadto 124 tys. EUR przeznaczono na pomoc ekspercką, 35 tys. EUR na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin oraz 40 tys. EUR wsparcia dla organizacji pozarządowych.

- Oba kraje ściśle współpracują w celu szybkiego i efektywnego zbliżenia Macedonii do UE – powiedział ambasador Słowenii w Macedonii Alan Bergant.

Jest to druga umowa o udzielenie pomocy finansowej podpisana przez rządy Macedonii i Słowenii. Pierwsza została podpisana w 2004 roku.

Źródła: plusifno.mk, sky.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE