Home / Gospodarka / Inwestycje / Słoweński rząd stawia na internacjonalizację

Słoweński rząd stawia na internacjonalizację

biotechnologia - vecer.com

W czwartek słoweński rząd przyjął plan działań w ramach programu „Międzynarodowe wyzwania 2013 – Partnerstwo na rzecz międzynarodowej działalności słoweńskich firm” (Mednarodni izzivi 2013 − Partnerstvo za spodbujanje mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij). Akcja ma na celu  internacjonalizację słoweńskich przedsiębiorstw, przyciągnięcie inwestycji i rynków zagranicznych.

Rząd zapowiada, że w tym roku Słowenia zwróci pod tym kątem szczególną uwagę na Azerbejdżan, Indie, Kazachstan, Chiny, Rosję i Turcję. Rynki te obecnie rozwijają się i posiadają sektory gospodarki, które mogłyby  przynieść pozytywne rezultaty współpracy ze słoweńską  gospodarką, komentują przedstawiciele rządu.

Jako najbardziej obiecujące pod względem współpracy branże postrzega się  biomedycynę i biotechnologię, energetykę, nanotechnologię, technologie informacyjno- komunikacyjne, przemysł drzewny, przemysł samochodowy, transport i logistykę, przemysł metalowy, turystykę oraz przemysł rolno-spożywczy.

Za kluczowe dla akcji cele słoweński rząd uznał:

– koordynację wszystkich instytucji rządowych w zakresie określania wytycznych i promocji słoweńskiej gospodarki na arenie międzynarodowej,

– zwiększenie słoweńskiego eksportu,

– zwiększenie liczby słoweńskich przedsiębiorstw wchodzących na nowe rynki zagraniczne oraz zwiększenie eksportu na priorytetowe rynki,

– zwiększenie liczby eksporterów, zwłaszcza na rynkach spoza byłej Jugosławii i Unii Europejskiej,

– promowanie  Słowenii jako dogodnej lokalizacji dla inwestycji zagranicznych i ograniczenie barier dla tych inwestycji,

-wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Słowenii do 33 % PKB.

 

Źródło: delo.si, mgrtv.gov.si 

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE