Home / Gospodarka / Słoweńskie gospodarstwa domowe wydały w ubiegłym roku mniej niż w 2010
733351

Słoweńskie gospodarstwa domowe wydały w ubiegłym roku mniej niż w 2010

W ubiegłym roku gospodarstwa domowe w Słowenii wydały średnio 19.250 euro albo 1604 euro na miesiąc, z czego na zakup podstawowych artykułów 16.797 euro co daje 87,3% wszystkich wydatków. Zgodnie z danymi państwowego urzędu statystycznego, koszty związane z zakupem podstawowych artykułów w porównaniu z rokiem 2010 spadły o 2,6%.

Wydatki na transport (16,8%), produkty spożywcze, napoje i tytoń (16,2%) oraz mieszkanie (13,6%) w ubiegłym roku stanowiły niemal połowę wszystkich wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe. Pozostałe wydatki, niewliczające się do wydatków na cele konsumpcyjne, wyniosły w ubiegłym roku 2453 euro, czyli w przeliczeniu 12,3%. W tej kategorii znalazły się koszty zakupu mieszkania, domu lub działki budowlanej a także duże remonty. W porównaniu z 2010 rokiem, wydatki te zmalały o 15%. Wzrosły koszty transportu (2,5 punktu procentowego) i mieszkania (1,8 punktu procentowego). Najbardziej zmalały koszty zakupu mebli i wyposażenia domu (1,6 punktu procentowego) oraz wydatki na rekreację i kulturę (1 punkt procentowy).

Zestawienie dwudziestu procent gospodarstw domowych z najwyższymi dochodami i dwudziestu procent z najniższymi wykazało, że gospodarstwa z najwyższymi dochodami wydają na zakup podstawowych artykułów 3,4-krotnie więcej od tych z najniższymi przychodami. Gospodarstwa domowe z trzech dolnych grup dochodowych, spośród artykułów pierwszej potrzeby najwięcej wydały na żywność i napoje bezalkoholowe oraz mieszkanie, natomiast gospodarstwa należące do dwóch najwyższych grup dochodowych najwięcej wydały na transport oraz jedzenie i napoje bezalkoholowe.

W ubiegłym roku gospodarstwa domowe w Słowenii liczyły przeciętnie 2,5 osoby i wydały na zakup podstawowych artykułów średnio 16.797 euro.

Największą część dostępnych środków gospodarstw domowych stanowiły środki finansowe (93,6%), później ekwiwalent pieniężny ruchomości (2,2%) oraz premie i inne dodatki (1,6%). Największy udział w środkach finansowych przedstawiły dochody z tytułu wykonywanej pracy (57,1%) i emerytury oraz dodatki (24,1%). Poziom inwestycji w nieruchomości zaczął natomiast spadać po roku 2009, po trwającym siedem lat boomie. Ogół inwestycji w Słowenii okazał się być niższy od średniej Unii Europejskiej – najwyższy bywa w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, żeby później stopniowo spadać. Szacuje się, że tylko 30% swoich dostępnych środków, Słoweńcy lokują w bankach.

Jedna osoba w ubiegłym roku skonsumowała 54,1 litry mleka, 4,4 litry lodów, 88 sztuk jajek, 34,2 kilogramy chleba i innego pieczywa, 6,7 kilogramów produktów mącznych, 15,7 kilogramów jabłek, 25,1 kilogramów ziemniaków, 8,3 kilogramów sałaty, 10 kilogramów drobiu, 6 kilogramów wołowiny i 9,7 wieprzowiny.

Źródło: dnevnik.si, sloveniatimes.com

Autor: Joanna Świątek

KOMENTARZE