Home / Bałkany / BiH / SOC opublikowało raport o sytuacji kobiet w BiH
httpwww.pulsamerica.co.ukwp-contentuploads201302traffickingMedium2.jpg

SOC opublikowało raport o sytuacji kobiet w BiH

Stowarzyszenie SOC (Sarajevski Otvoreni Centar), fundacja CURE i organizacja pozarządowa Prava za sve w kwietniu br. opublikowały raport o sytuacji kobiet w BiH w ubiegłym roku. Autorka dokumentu, Esther Garcia Fransioli, podkreśla, że kobiety w tym kraju wciąż spotykają się z dyskryminacją i są niedostatecznie reprezentowane w sferze publicznej oraz politycznej. W ostatnich latach wprowadzono wiele korzystnych zmian do prawodawstwa i polityki społecznej. Przyjęta została m. in. Ustawa o równości płci. BiH podpisała i ratyfikowała wszystkie ważniejsze dokumenty międzynarodowe dot. praw kobiet, w tym Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska). Jednak przemiany w życiu codziennym zachodzą bardzo powoli.

Wg raportu kobiety w BiH doświadczają dyskryminacji m. in. na rynku pracy. Duża część społeczeństwa wciąż widzi kobietę poprzez pryzmat stereotypów, jako strażniczkę domowego ogniska, która odgrywa marginalną rolę w życiu towarzyskim. W 2013 roku liczba zatrudnionych kobiet w porównaniu do innych krajów europejskich była niska – stanowiły one 37,3% wszystkich pracowników. Dokument porusza również kwestię przemocy wobec kobiet. Zgodnie z wynikami badań, które zostały zawarte w raporcie, ponad 50% kobiet w wieku powyżej 15 lat doświadczyło co najmniej raz w życiu jednego z czterech rodzajów przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej.

W raporcie przedstawiono także sytuację kobiet, które zostały ofiarami przemocy seksualnej podczas wojny. ONZ szacuje, że w trakcie działań wojennych zgwałconych zostało od 20 do 50 tys. kobiet, jednak sądy wydały wyroki tylko w kilkudziesięciu przypadkach. W związku z tym pokrzywdzonym jest wciąż potrzeba pomoc psychologiczna i prawna. Wg dokumentu z wykluczeniem społecznym w BiH najczęściej spotykają się przedstawicielki mniejszości romskiej i LGBT oraz osoby niepełnosprawne, a także ofiary przesiedleń. Kobiety nadużywające narkotyków i prostytutki doświadczają największej dyskryminacji, są wręcz niewidzialne dla społeczeństwa. W raporcie poruszona została również kwestia handlu kobietami.

Raport powstał na podstawie analizy dokumentów opublikowanych przez organizacje rządowe, pozarządowe i międzynarodowe, danych z instytucji lokalnych i państwowych oraz badań terenowych. Cały raport można przeczytać TUTAJ.

Źródło: radiosarajevo.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE