Home / Bałkany / Bułgaria / S&P potwierdził rating kredytowy Bułgarii

S&P potwierdził rating kredytowy Bułgarii

Międzynarodowa agencja ratingowa Standart&Poors potwierdziła rating kredytowy Bułgarii na poziomie BBB (ocena krótkoterminowa) i A-2 (ocena długoterminowa) z perspektywą stabilną, ogłosiło Ministerstwo Finansów. Prognozy w perspektywie średnioterminowej zostały ocenione jako stabilne, zwłaszcza ze względu na wzrost prywatnych inwestycji i lepszej absorpcji środków z funduszy europejskich. Zdaniem ekspertów Bułgaria prowadzi rozważną politykę finansową, mimo stosunkowo niskiego wzrostu gospodarczego.

Problemem kraju nadal pozostaje niski wskaźnik PKB na osobę. Według prognoz S&P rzeczywisty wzrost PKB wyniesie 1,7% w 2013 r. i średnio 2% w okresie 2013 – 2015 r. Głównym czynnikiem wzrostu ma być ożywiony popyt wewnętrzny i zewnętrzny.

Według agencji deficyt budżetowy Bułgarii wyniesie 1,3%, o ile przyszłoroczne wybory parlamentarne nie wpłyną negatywnie na jego poziom.

Pozytywnie jest postrzegany także sektor bankowy, dzięki dobrej kapitalizacji ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie 16,7% na koniec czerwca 2012 r.

W przypadku polepszenia warunków finansowych, eksportowych i inwestycyjnych prowadzących do bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zmniejszeniu konieczności finansowania zewnętrznego, agencja przewiduje możliwość podwyższenia ratingu Bułgarii.

Źródło: klassa.bg, econ.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE