Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / S&P: Potwierdzony stabilny rating dla Macedonii

S&P: Potwierdzony stabilny rating dla Macedonii

Agencja Standard & Poor’s potwierdziła ocenę ryzyka kredytowego dla Macedonii na poziomie  BB/B zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej, tak w walucie lokalnej, jak i obcej. Perspektywa pozostaje stabilna, co oznacza, że rating nie powinien się zmienić w ciągu najbliższych dwóch lat, chyba że nastąpią nieprzewidziane zmiany.

Taka ocena Macedonii jest wynikiem równowagi wskaźników z jednej strony związanych z relatywnie niskim poziomem bogactwa, ograniczoną elastycznością monetarną i słabą płynnością zewnętrzną, a z drugiej niskich pozycji fiskalnych i niskiego poziomu zadłużenia zagranicznego oraz możliwości przystąpienia do UE w perspektywie średniookresowej – podaje Agencja.

Standard & Poor’s spodziewa się w Macedonii 1,5% PKB w tym roku (wobec 3% w 2011 r.), co argumentuje spodziewanym spadkiem popytu krajowego i ogólnoświatowego.

Według Agencji, dług państwowy brutto wzrósł w 2011 r. do poziomu 28,6% PKB i spodziewany jest jego umiarkowany wzrost w nadchodzących latach, jeśli tak, jak dotychczas rząd utrzyma poziom deficytu. Standard & Poor’s  wskazuje na braki w kasie państwowej i dodaje, że jeśli nastąpi ich pogłębienie, rząd będzie musiał odroczyć wydatki kapitałowe.

Źródło: utrinski.com.mk, plusinfo.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE