Home / Bałkany / BiH / Spadek inwestycji zagranicznych w BiH

Spadek inwestycji zagranicznych w BiH

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w BiH w ubiegłym roku odnotowały gwałtowny spadek – 42,5% w stosunku do roku poprzedniego i wynosiły ok. 392 mln KM [831 mln PLN] – ogłosiła Komisja Planowania Gospodarczego BiH.
Dane Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Stosunków Gospodarczych BiH wskazują na wzrost inwestycji w ostatnich dwóch kwartałach 2011 r. w stosunku do ostatnich czterech kwartałów.
Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ostatnich dwóch kwartałach 2011 r. w stosunku do 2010 r. jest obiecujący, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że łączna wartość inwestycji w 2011 r. była o 44% mniejsza od średniej wartości inwestycji w ciągu ostatnich pięciu lat – podkreślają przedstawiciele Komisji Planowania Gospodarczego BiH.
Niepełne dane pochodzące z ministerstw BiH nie są optymistyczne. W styczniu 2012 r. zanotowano odpływ inwestycji zagranicznych o łącznej wartości 2 mln KM [4,25 mln PLN], mianowicie nastąpiła jedna inwestycja z Wielkiej Brytanii o wartości 2 mln KM [4,25 mln PLN] i wycofanie kapitału holenderskiego o wartości 4 mln KM [8,5 mln PLN].
Analitycy ekonomiczni twierdzą, że dane dotyczące spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych są potwierdzeniem wpływu światowego kryzysu gospodarczego, szczególnie zadłużenia w strefie euro, na gospodarkę BiH.
– W BiH dopiero teraz odczuwa się skutki światowego kryzysu, ze względu na czteroletnie opóźnienie w stosunku do rozwiniętych gospodarek świata, dlatego wyjście z kryzysu potrwa cztery lata dłużej – mówi profesor Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Banja Luce Goran Radivojac.
Obniżenie zdolności kredytowej Austrii i innych krajów członkowskich UE powoduje retencję kapitału, w celu rozwoju własnej gospodarki. Rynek BiH nie jest już także atrakcyjny dla inwestorów z Chin i Rosji, którym wcześniej BiH służyła za przepustkę na rynek UE.

Źródło: capital.ba, nezavisne.com

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE