Home / Bałkany / Czarnogóra / Spadek wartości handlu międzynarodowego w Czarnogórze

Spadek wartości handlu międzynarodowego w Czarnogórze

MONSTAT-zavod-za-statistiku.pobjeda.me

Łączna wartość handlu międzynarodowego w Czarnogórze wyniosła w zeszłym roku 2,19 mld EUR, czyli o 4% mniej niż w roku 2011. – wynika z wstępnych danych opracowanych przez Monstat.

Eksport towarów osiągnął wartość ok. 367 mln EUR, a zatem o ponad 19% mniej niż w roku poprzedzającym, import z kolei – 1,82 mld EUR, co stanowi 0,2% mniej niż w analogicznym okresie 2011. roku.

Najczęściej importowało się żywność i żywe zwierzęta oraz zboża i przetwory zbożowe. Z kolei pośród produktów importowanych znalazły się metale kolorowe, żelazo i stal. Wśród głównych partnerów handlowych Czarnogóry w 20012. roku należy wymienić Serbię, Chorwację i Słowenię. Większość towarów importowanych do Czarnogóry pochodziła z Serbii, Grecji i Chin.

 

Źródła: pobjeda.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE