Home / Bałkany / Kosowo / Spadek wymiany handlowej między Macedonią a Kosowem

Spadek wymiany handlowej między Macedonią a Kosowem

Wielkość wymiany handlowej między Macedonią a Kosowem spadła o 18,6% w okresie styczeń-czerwiec br. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. We wtorek, 2 października br., odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Gospodarczej Macedonii (Oda Ekonomike të Maqedonisë) i Kosowa (Oda Ekonomike të Kosovës, OEK), którego celem była analiza przyczyn takiego stanu rzeczy.

Kryzys gospodarczy, otwarcie autostrady z Kosowa do Albanii, zwiększony dostęp do portu w Durrës, który stał się bardziej atrakcyjny dla kosowskich firm, korzystających wcześniej z usług macedońskich – to główne przyczyny spadku wymiany handlowej między państwami.

Podczas spotkania przewodniczący Macedońskiej Izby Gospodarczej, Branko Azevski, zapewnił, że w przyszłości rząd Macedonii będzie pracował nad modernizacją dróg, inwestycjami w budowę autostrady, linii energetycznych i sieci gazowych, łączących Kosowo z Macedonią. Dzięki tym działaniom możliwe będą regularne spotkania między przedsiębiorcami obu krajów.

Tymczasem przewodniczący Kosowskiej Izby Gospodarczej, Safet Gërxhaliu, podkreślił, że celem spotkania, oprócz analizy przyczyn spadku wymiany handlowej, także jest zacieśnienie więzi pomiędzy krajami i wyeliminowanie wszelkich barier w dalszej współpracy.

Z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT) wynika, że wymiana handlowa między Macedonią a Kosowem w okresie styczeń-czerwiec br. wyniosła 193 mln EUR, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku osiągnęła wartość 237 mln EUR. Eksport z Macedonii do Kosowa w ciągu sześciu miesięcy br. spadł o 40 mln EUR, natomiast import o 5 mln EUR. Największy spadek w eksporcie dotyczy produktów spożywczych, tytoniu i nafty.

Źródło: orainfo.com, koha.net

About Ewelina Górzkowska

KOMENTARZE