Home / Bałkany / BiH / Spotkanie członków Prezydium Rządu BiH z Mevlütem Çavuşoğlu

Spotkanie członków Prezydium Rządu BiH z Mevlütem Çavuşoğlu

Sarajewo| 7 grudnia 2011 r.

Członkowie Prezydium BiH gościli na spotkaniu przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Mevlüta Çavuşoğlu. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji politycznej w BiH oraz procesu tworzenia Rządu. Została również poruszona kwestia wypełniania przez BiH zobowiązań wobec Rady Europejskiej i UE .

Przewodniczący Zgromadzenia potwierdził solidarność i plany Rady Europy wobec BiH. Wyraził również żal w związku z zastojem BiH w procesie reform oraz formułowania Rządu i wezwał członków Prezydium do podjęcia odpowiednich kroków, które zmienią tę sytuację.

Rozmówcy zgodzili się, że trzeba włożyć wiele wysiłku i pracy w celu wypełnienia zobowiązań wobec Rady Europy. Szczególnie ważna jest realizacja wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Sejdić-Finci, następnie wybranie kandydatów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Radzie Europy oraz powołanie przedstawiciela BiH w organach Rady. Çavuşoğlu zaprosił członków Prezydium do udziału w kwietniowym posiedzeniu Zgromadzenia.

Tekst i zdjęcie: mojevijesti.ba, red. i tłum.: Alicja Samolewicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE