Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Standard & Poor’s podwyższył rating kredytowy Bułgarii

Standard & Poor’s podwyższył rating kredytowy Bułgarii

Międzynarodowa agencja Standard & Poor’s podwyższyła rating kredytowy Bułgarii w zakresie krótkoterminowych obligacji w walucie obcej i krajowej z A-3 na A-2. Rating państwa w zakresie długoterminowych obligacji na poziomie BBB określa się jako stabilny. Średnioterminowy plan w perspektywie rozwoju bułgarskiej gospodarki jest pozytywny, co częściowo związane jest z absorpcją funduszy unijnych.

Zdaniem agencji ratingowej, rząd Bułgarii prowadzi silną politykę fiskalną, która opiera się na kontynuacji konsolidacji fiskalnej i reform strukturalnych, dzięki którym dług publiczny jest utrzymywany na niskim poziomie.

 

Źródło: btvnews.bg, standartnews.bg

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE