Home / Polityka / Stanowisko Rady Europejskiej wobec serbskiej kandydatury

Stanowisko Rady Europejskiej wobec serbskiej kandydatury

Choć decyzja ws. przyznania Serbii statusu kandydata zapadnie dopiero dziś, podczas drugiego dnia szczytu przywódców państw UE 9 grudnia, to kwestia ta znalazła się w porządku obrad poprzedzającej go GAC (Rada ds. Ogólnych). Biorący w niej udział ministrowie spraw zagranicznych „27” zgodzili się, że Serbia osiągnęła znaczne postępy w wypełnianiu postawionych jej warunków politycznych i ekonomicznych. Na takie stanowisko wpłynął bez wątpienia odnowiony dialog Belgradu z Prisztiną oraz usunięcie części barykad z przejść granicznych. Wiadomo, że podczas obrad dyplomacja austriacka wysunęła propozycję przyznania Serbii przez Radę tzw. próbnej kandydatury w przypadku braku jednomyślności. Reprezentujący Polskę Sekretarz Stanu Mikołaj Dowgielewicz po zakończonym spotkaniu poinformował, że projekt ten nie znalazł się jednak we wnioskach końcowych. Oznacza to, że Serbia może oczekiwać na tym etapie integracji tylko dwóch scenariuszy od Rady – uzyskania statusu kandydata lub odłożenia tej decyzji do następnego szczytu.

 

Tekst: beta.rs, emportal.rs, zdjęcie: beta.rs, tłum. i red.: Anna Kasprzak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE