Home / Bałkany / Chorwacja / Stopa zatrudnienia kobiet jedną z najwyższych w UE

Stopa zatrudnienia kobiet jedną z najwyższych w UE

Chorwacki Urząd ds. Zatrudnienia [HZZ] ogłosił, że Chorwacja wśród krajów Unii Europejskiej ma jedną z najlepszych stóp zatrudnienia kobiet w średnim wieku. Zanotowano także łagodny wzrost stopy zatrudnienia osób powyżej 45 roku życia. W Chorwacji w tym roku zatrudniono 519 osób niepełnosprawnych, co jest dużym postępem, gdyż w zeszłym roku tylko 349 inwalidów miało stałą pracę. Ankica Paun Jarralah, dyrektor Urzędu, zwraca także uwagę na specjalny program zatrudniania Romów, jako członków mniejszości narodowej. Według danych HZZ pracę w Chorwacji w zeszłym roku znalazło 4200 narodowości romskiej.
Urząd działa we współpracy z Biurem ds. Praw Człowieka [Ured za ljudksa prava], który przydzieli nagrody dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z trudną sytuacją na rynku pracy. Nagroda „Zasadnicza różnica” [Ključna razlika] przyznawana będzie w czterech kategoriach: równe prawa płci, równe prawa osób w różnym wieku, równe prawa niepełnosprawnych, równe prawa członków mniejszości narodowych. Projekt finansowany z unijnego programu ds. zatrudnienia i socjalnej solidarności PROGRESS.

Tekst: vecernji.hr, tłum. i red. Joanna Nowak

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE