Home / Bałkany / Albania / Studencki przewodnik po świecie bałkanistyki – część I
uni1

Studencki przewodnik po świecie bałkanistyki – część I

Zainteresowanie studiami humanistycznymi niepokojąco maleje. W roku akademickim 2013/14 slawistyka na UMCS w Lublinie w ogóle nie została uruchomiona, tak jak hellenistyka na UMK w Toruniu i balkan studies na UAM w Poznaniu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że studia filologiczne połączone z wyjazdem na wymianę studencką (np. ERASMUS lub Cepus), mogą stanowić ciekawą przygodę dającą możliwość rozwoju i owocującą na przyszłość. Studia tego typu nie muszą skutkować brakiem zatrudnienia. Absolwent bałkanistyki może pracować w sektorze turystyki jako pilot lub przewodnik, może być tłumaczem, pracownikiem organizacji pozarządowej bądź instytucji kultury. Możliwości jest naprawdę wiele.

Uniwersytet Warszawski

Na UW, każdy zainteresowany Bałkanami powinien znaleźć coś dla siebie.

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej proponuje studia slawistyczne ze specjalnościami: bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka i słowenistyka (także bohemistyka i słowacystyka). W roku akademickim 2014/15 na studiach licencjackich uruchomiona zostanie specjalizacja z językiem bułgarskim (oraz bohemistyka i słowacystyka), zaś na uzupełniających magisterskich kroatystyka (także obok bohemistyki i słowacystki). Po studiach pierwszego stopnia student powinien posługiwać się językiem kierunkowym na poziomie C1, ponadto może wybrać język dodatkowy (na studiach magisterskich jest on obligatoryjny). Na UW oprócz lektoratów prowadzone są także zajęcia z lingwistyki, antropologii, literaturoznawstwa oraz z historii, wiedzy o sztuce, literaturze wybranego kraju oraz gramatyki języka kierunkowego. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej posiada umowy bilateralne z Chorwacją, Serbią, Słowenią i Bułgarią oraz umowy programu ERASMUS. Studenci mogą skorzystać również ze stypendiów przyznawanych przez CEEPUS (co oprócz wymienionych wcześniej krajów umożliwia wyjazd do Czarnogóry i BiH).

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej UW ma w swojej ofercie turkologię pierwszego jak i drugiego stopnia. Program obejmuje naukę współczesnego języka tureckiego (licencjat kończy się ze znajomością języka na poziomie B2, studia magisterskie na poziomie C2) i języka osmańskiego. Obowiązkowa jest także nauka drugiego języka orientalnego, wybranego z oferty Wydziału Orientalistycznego (zaleca się perski, arabski lub mongolski). Studia w swym programie oferują także szereg przedmiotów dotyczących religii i wierzeń, literatury, sztuki, polityki a nawet problemów ekonomicznych.

Wydział Artes Liberales proponuje studia licencjackie z filologii nowogreckiej, których kontynuację na drugim stopniu może stanowić kulturoznawstwo ze specjalizacją cywilizacja śródziemnomorska (gdzie prowadzone jest konwersatorium w języku nowogreckim). Ukończenie studiów pierwszego stopnia gwarantuje znajomość języka nowogreckiego na poziomie B2 oraz podstawy języka starogreckiego. Zajęcia obejmują także gramatykę i historię języka greckiego jak i zagadnienia dotyczące dziedzictwa antycznej Grecji w kulturze nowożytnej Europy.

Studia w stolicy na pewno nie należą do najtańszych, jednak mają swoje plusy. Warszawa jest idealnym miejscem dla osób, które lubią gdy dużo dzieje się wokół. Tu najszybciej można znaleźć dorywczą pracę bądź już w czasie studiów zacząć działać w wymarzonym kierunku, choćby jako wolontariusz, zdobywając doświadczenie zawodowe. Ogromna ilość klubów i różnych instytucji kulturalnych sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. Stolica z pewnością jest też takim miejscem, którego nie zabraknie na mapie imprez cyklicznych takich jak np. Oko na Bałkany. Organizatorzy mogą zrezygnować z Opola lub Torunia, ale nie ze stolicy. Wokół UW dużo się dzieje i studiowanie na tej uczelni może być interesujące także po zajęciach. Minusem są jednak ceny oraz czas przeznaczony na komunikację, spędzony w autobusach, tramwajach i metrze.

Uniwersytet Łódzki

W Łodzi wielbiciele Bałkanów mogą studiować filologię południowosłowiańską zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia. Oferowane języki to serbski, bułgarski i słoweński. Dodatkowo osoby zafascynowane językiem greckim mają możliwość podjęcia studiów śródziemnomorskich właśnie z językiem greckim. Zapewnia on podstawową znajomość starogreckiego jak i nowogreckiego. UŁ posiada trzy umowy ERASMUS z Cyprem oraz siedem z Grecją.

Studenci filologii południowosłowiańskiej na początku nauki wybierają język wiodący: serbski lub bułgarski. Po zakończeniu studiów licencjackich znajomość tego języka to co najmniej B2, zaś po magisterskich C1. Po drugim roku każda osoba wybiera język dodatkowy (serbski, bułgarski lub słoweński), którego poziom znajomości na koniec studiów to minimalnie B1. Do wyboru są także różne specjalizacje. Wiodącymi są turystyczno-kulturoznawcza i turystyczno-językowa. W przypadku wyboru drugiej, student poznaje także podstawy trzeciego języka słowiańskiego. Osoby studiujące filologię słowiańską w Łodzi mają możliwość różnych wyjazdów, np. w ramach programu Erasmus i CEEPUS: do Bułgarii (Sofia, Wielkie Tyrnowo, Szumen, Płowdiw, Błagoewgrad), Słowenii (Lublana, Maribor, Koper, Nova Gorica), do Czech (Brno), Niemiec (Freiburg), Turcji (Ankara) i na Łotwę (Daugavpils). Co roku podpisywane są także nowe umowy.

Łódź skutecznie przełamujące stereotypy. Osoby niezwiązane z miastem myślą o nim jako o szarym, ponurym ośrodku przemysłowym. Studenci jednak chwalą miasto za niskie ceny, świetne kluby przy ulicy Piotrkowskiej, Manufakturę, Galerię Łódzką, prężnie działające kina i teatry oraz inne wydarzenia kulturalne takie jak choćby Festiwal Czterech Kultur.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W roku akademickim 2013/14 na slawistykę na UMCS zgłosiło się tak mało osób, że kierunek wcale nie został uruchomiony. Władze Uniwersytetu jednak nie zniechęciły się i od roku akademickiego 2014/15 Uniwersytet w Lublinie oferuje nowy kierunek – bałkanistykę (gdzie oprócz języka kierunkowego, którym będzie język bułgarski wybrać można dodatkowy język spośród: chorwackiego, serbskiego, rumuńskiego bądź greckiego). Jako studia uzupełniające nadal można zdecydować się także na slawistykę gdzie językiem kierunkowym jest bułgarski (do wyboru także ukraiński i białoruski).

Absolwent bałkanistyki pierwszego stopnia powinien posługiwać się językiem bułgarskim na poziomie C1 oraz drugim, wybranym językiem na poziomie B1. Studia oferują zajęcia nie tylko językowe, także związane z literaturą, historią, kulturą i polityką. Do wyboru są dwa profile: filologiczno-kulturowy oraz historyczny. Twórcy nowego kierunku przewidują warsztaty folklorystyczne, imprezy kulturalne oraz ekspedycje kulturoznawczo-poznawcze po krajach bałkańskich.

Studenci z Lublina często narzekają na komunikację miejską. Doceniają jednak szybki rozwój miasta. Podkreślają niskie ceny, dobrze wyposażone, klimatyczne miasteczko studenckie oraz nowo otwarte kawiarnie, puby i kluby studenckie. Lublin promowany jest jako miasto inspiracji a jego symbolem jest Stare Miasto, przy którym powstają instytucje kulturalne często organizujące imprezy cykliczne, takie jak choćbyMiędzynarodowe Konfrontacje Teatralne czy  Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni z Małej Europy.

About Anna Krause

Studentka filologii bałkańskiej UMK w Toruniu. Pomiędzy nauką serbskich słówek i albańskiej gramatyki czytuje serbskie blogi. Interesuje się popkulturą krajów byłej Jugosławii.
KOMENTARZE