Home / Bałkany / Albania / Studencki przewodnik po świecie bałkanistyki – część II
studia2

Studencki przewodnik po świecie bałkanistyki – część II

Uniwersytet Gdański

Osoby zafascynowane Bałkanami, chcące studiować w Trójmieście, powinny wybrać gdańską slawistykę z językami serbskim i chorwackim. Studenci sami decydują o języku wiodącym (wybór spośród dwóch podanych wcześniej) oraz specjalizacji. Na pierwszym stopniu oferowane są: literaturoznawcza, językoznawcza bądź kulturoznawcza, na drugim: językoznawczo-translatoryczna lub literaturoznawczo-kulturoznawcza. Slawiści oprócz wybranego języka kierunkowego uczą się języka rosyjskiego, staro-cerkiewno-słowiańskiego, uczęszczają na zajęcia dotyczące historii słowiańszczyzny południowej, historii sztuki, filozofii oraz literatury, folkloru, geografii turystycznej i podstaw organizacji ruchu turystycznego. Studenci UG mają możliwość wyjazdu do Chorwacji w ramach programu ERASMUS (w przyszłym roku ma zostać podpisana umowa z Serbią).

Katedra Slawistyki co roku organizuje Festiwal Slawistyki oraz Święto Sawy. Podczas pierwszego przedsięwzięcia studenci mają szansę na spotkanie z ważnymi postaciami nauki, sztuki i kultury krajów słowiańskich. 27 stycznia w święto Slava urządzany jest artystyczno-naukowy uroczysty wieczór dotyczący święta rodziny oraz św. Sawy, w który zaangażowani są wszyscy studenci slawistyki. Te imprezy slawistyczne to tylko przedsmak. Trójmiasto jest prawdziwym ośrodkiem studenckim pełnym klubów i ośrodków kulturalnych. To miejsce dla osób lubiących, gdy ciągle coś się dzieje. Trójmiasto ma także swój niepowtarzalny klimat – wypad na plażę po zajęciach? Żaden problem. Studiując na UG nie można narzekać także na komunikację miejską – SKM, autobusy, tramwaje. Niestety dużą wadą są ceny – Gdańsk oraz Sopot sklasyfikowane są wśród miast, w których studenckie życie kosztuje najwięcej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Obecny do tego roku kierunek hellenistyka niestety zniknął z oferty UMK ze względu na małe zainteresowanie. Była to jedyna hellenistyka w Polsce, gdzie oprócz języka nowogreckiego duży nacisk położony był na wiedzę o kulturze, religii, filozofii, literaturze, geografii a nawet topografię. Od roku akademickiego 2014/15 hellenistyka będzie tylko specjalizacją w ramach nowego kierunku filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska. W ramach tego kierunku studenci mogą wyjechać na wymianę programu ERASMUS na Cypr oraz do Grecji (Saloniki).

UMK oferuje zainteresowanym także filologię bałkańską z nauką dwóch języków kierunkowych: albańskiego i serbskiego lub chorwackiego i bułgarskiego. Dużym atutem uniwersytetu jest native speaker języka albańskiego (jest to nadal jedyny uniwersytet gdzie można zdobyć tytuł magistra języka albańskiego). Absolwenci pierwszego stopnia powinni posługiwać się obydwoma językami co najmniej na poziomie B2. Do wyboru są trzy specjalizacje: kulturowo-historyczna, współpraca gospodarcza z Bałkanami, organizacje pozarządowe i animacja kultury. Na studiach magisterskich bloki językowe nie ulegają zmianie, jednak specjalizacje są już inne: translatoryczna oraz kulturoznawcza. Moduł kulturoznawczy otwierany jest także dla osób nieznających języków (z nauką od podstaw). Specjalizacja translatoryczna kierowana jest również do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na innym uniwersytecie i przy rekrutacji dopuszczalna jest znajomość tylko jednego języka kierunkowego na poziomie B2 (drugi uczony jest od podstaw). Specjalizacja translatoryczna ma w swoim programie specjalne zajęcia w zakresie tłumaczeń (w dziedzinie prawa, turystyki i ekonomii) przygotowujące do państwowego egzaminu tłumacza przysięgłego. Studenci filologii bałkańskiej mają możliwość wyjazdu w ramach programu ERASMUS do Bułgarii i Chorwacji, przyszli albaniści co roku mogą korzystać z wyjazdu na Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Albańskiej odbywające się w okresie wakacyjnym w Prisztinie.

Bałkaniści UMK co roku organizują Dni Bałkańskie. To impreza obejmująca pokazy filmów, spotkania z literatami, postaciami nauki i podróżnikami oraz warsztaty językowe. Toruń to stosunkowo niewielkie miasteczko, w którym mimo wszystko nie dzieje się mało. Klimatyczna starówka pełna jest klubów i pubów. Miasto Kopernika jest niewątpliwie miastem studenckim, w którym nie można się nudzić. Atutem są także niskie ceny – Toruń jest jednym z „najtańszych” ośrodków studenckich.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

UAM ma ofertę, spośród której każda osoba zafascynowana językami obcymi powinna znaleźć coś dla siebie. Co w Poznaniu wybrać mogą przyszli bałkaniści? Lista jest naprawdę długa (wszystkie kierunki dostępne są dla zainteresowanych studiami I i II stopnia):

BAŁKANISTYKA: lista języków oferowanych na tym kierunku to: bułgarski, macedoński, serbski, albański, grecki, rumuński. Co roku otwierane są inne grupy językowe, w roku akademickim 2014/2015 będzie to grupa z językami rumuńskim oraz macedońskim. Absolwent I stopnia bałkanistyki posiada wiedzę z zakresu praktycznej znajomości dwóch języków regionu – z grona języków słowiańskich oraz z niesłowiańskich (poziom sprawności językowej B1), student kontynuuje także naukę jednego z języków zachodnich. Program nauczania uzupełniają zajęcia dotyczące kultury, literatury i historii. Absolwent może kontynuować studia na bałkanistyce drugiego stopnia wybierając specjalizację filologiczną, etnologiczną, antropologiczną, historyczną bądź Balkan Studies drugiego stopnia w języku angielskim.

FILOLOGIA BUŁGARSKA: Absolwent I stopnia filologii bułgarskiej posługuje się językiem na poziomie C1. Dodatkowo studenci kontynuują naukę jednego z tzw. języków konferencyjnych. UAM umożliwia wyjazdy w ramach umów dotyczących współpracy z uniwersytetami w Płowdiwie, Sofii oraz w Warnie. Proponowane specjalizacje to: przekład funkcjonalny, turystyka kulturowa i komunikacja kulturowa.

FILOLOGIA CHORWACKA I SERBSKA: studia przebiegają w sposób podobny, różny jest oczywiście język kierunkowy. Oprócz wybranego języka, student kontynuuje naukę języka zachodnioeuropejskiego. Bez względu na język preferowany student musi poznać różnice między językiem serbskim i chorwackim, przyszli kroatyści mają obowiązek poznania serbskiej cyrylicy. Do wyboru są trzy moduły: przekład funkcjonalny, turystyka kulturowa i komunikacja kulturowa. Absolwent studiów I stopnia powinien posługiwać się językiem na poziomie C1.

Studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM mogą wziąć udział w corocznym wyjeździe naukowo-turystycznym na Bałkany. Studenci UAM mają także wiele możliwości wyjazdów na wymiany studenckie ze względu na umowy o współpracy z Uniwersytetami w Zagrzebiu, Zadarze, Osijeku, Nowym Sadzie, Belgradzie, Banja Luce oraz Tuzli. Uniwersytetami partnerskimi są także uniwersytety w Skopje, Girokastrze.

FILOLOGIA NOWOGRECKA: absolwent I stopnia filologii greckiej posługuje się językiem na poziomie C1. Oprócz zajęć językowych oferowane są zajęcia kulturowe, dotyczące folkloru i topografii. Obowiązkowa jest nauka drugiego języka obcego. Dzięki przedmiotom dodatkowym absolwenci filologii nowogreckiej UAM są specjalistami w dziedzinach turystyki, reklamy czy administracji państwowej.

FILOLOGIA RUMUŃSKA: absolwenci posługują się językiem rumuńskim biegle, kontynuują także naukę drugiego języka nowożytnego (najczęściej francuskiego lub angielskiego). Studia językowe uzupełnione są o przedmioty dotyczące językoznawstwa, literaturoznawstwa czy historii.

TURKOLOGIA: absolwenci posługują się językiem tureckim w stopniu komunikatywnym, mają wiedzę w zakresie literatury, religii (islam i buddyzm), kultury oraz polityki ludów turkijskich. Turkologię UAM wyróżniają zajęcia dotyczące języka i kultury m.in. Tatarów Polski, Białorusi i Litwy, Karaimów, Tatarów Krymskich, ludów Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan. Uzbekistan).

Poznań to bardzo popularny ośrodek studencki. Miasto szybko się rozwija. Poznań jest otwarty na studentów i docenia ich wkład w rozwój miasta. Przyciąga także duża ilość imprez oraz wydarzeń kulturalnych. Studenci chwalą dość tanią komunikację miejską i zniżki do restauracji i pubów. Niestety życie studenckie w Poznaniu nie należy do najtańszych.

About Anna Krause

Studentka filologii bałkańskiej UMK w Toruniu. Pomiędzy nauką serbskich słówek i albańskiej gramatyki czytuje serbskie blogi. Interesuje się popkulturą krajów byłej Jugosławii.
KOMENTARZE