Home / Baklava / Studencki przewodnik po świecie bałkanistyki – część III
Neofil_04

Studencki przewodnik po świecie bałkanistyki – część III

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Sosnowcu

Uniwersytet Śląski oferuje filologię słowiańską z językiem macedońskim, bułgarskim, chorwackim, serbskim i słoweńskim (oraz czeskim, słowackim). Warto podkreślić, że jest to jeden z najlepszych ośrodków nauczania języka macedońskiego w Polsce i jedyny, w którym język ten może być pierwszym językiem kierunkowym. Student UŚ oprócz wyboru języka, decyduje także o specjalizacji studiów. Na studiach licencjackich są to literaturoznawstwo bądź językoznawstwo, zaś na magisterskich: literaturoznawstwo, językoznawstwo i przekładoznawstwo. Absolwent I stopnia filologii powinien znać dwa języki słowiańskie, w tym język kierunkowy na poziomie C1 (a język dodatkowy B2). Po studiach magisterskich znajomość języków powinna kształtować się na poziomie C2. Studenci oprócz zagadnień typowo filologicznych, na zajęciach poruszają problemy dotyczące historii, literatury i kultury. Slawistyka UŚ przygotowuje do roli tłumacza – to jedyny ośrodek (w dziedzinie języków słowiańskich), który w czasie kształcenia korzysta z kabin do tłumaczenia symultanicznego .

Sosnowiec jest stosunkowo małym ośrodkiem miejskim. W związku z tym ceny nie kształtują się tu na bardzo wysokim poziomie, co jest dużym plusem. Studenci wśród zalet wymieniają także knajpki z dobrym jedzeniem w pobliżu uczelni, puby z przystępnymi cenami oraz tor kartingowy. Sosnowieccy studenci mają do dyspozycji także okoliczne miasta Konurbacji górnośląskiej, gdzie także mogą zamieszkać, a także się zabawić.

Uniwersytet Wrocławski

Pasjonaci języka greckiego, chcący studiować we Wrocławiu, powinni wybrać studia dotyczące kultury śródziemnomorskiej, gdzie jednym z nauczanych języków jest grecki. Na tym kierunku UWr oferuje także dodatkowe zajęcia z języka tureckiego. Zainteresowani Bałkanami muszą zwrócić szczególną uwagę na kierunek filologia serbska i chorwacka. Na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr widnieje informacja, iżjest to nazwa jednego kierunku, w którym jest około 65% komponentu serbskiego i 35% komponentu chorwackiego. Jednostka oferuje studentom zajęcia z historii literatury krajów byłej Jugosławii, literaturoznawstwa, dziejów politycznych i kulturowych, realioznawstwa, przekładu artystycznego, gramatyki opisowej i historycznej oraz językoznawstwa kognitywnego i konfrontatywnego. Dodatkowo można wybrać zajęcia związane z tematyką gender, folklorem słowiańskim, komparatystyką literacką czy socjolingwistyką. Studenci UWr udzielają się także po zajęciach, współtworząc prężnie działające Koło Naukowe Serbistów. Wśród najważniejszych osiągnięć studentów należących do koła można zaliczyć prowadzenie językoznawczych badań terenowych, wystawianie sztuk teatralnych w języku serbskim, prowadzenie konkursów przekładowych i krajoznawczych, coroczną organizację prawosławnej Wigilii oraz aranżowanie spotkań z ludźmi świata kultury — znanymi pisarzami, redaktorami czasopism literackich, nauki — kadrą naukową Zagrzebia, Belgradu, Nowego Sadu i Sarajewa oraz polityki — przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. Studenci filologii serbskiej i chorwackiej mają możliwość wyjazdów na wymianę studencką do Zagrzebia. W najbliższym czasie mają zostać także podpisane umowy z uniwersytetami w Nowym Sadzie oraz Sarajewie.

Wrocław to jeden z największych ośrodków studenckich. Studia tutaj nie należą do najtańszych, ale nietrudno tu o pracę stałą lub dorywczą. Miasto z pewnością wymieniane jest wśród najpiękniejszych ośrodków w Polsce. Nie można także narzekać na życie kulturalne i towarzyskie, ponieważ ilość pubów i klubów studenckich jest naprawdę duża. We Wrocławiu odbywają się liczne kulturalne imprezy cykliczne, np. Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty, czy Przegląd Piosenki Aktorskiej.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ośrodek z długą tradycją posiadający szeroką ofertę dydaktyczną. Obok filologii słowiańskiej warto zwrócić uwagę na filologię węgierską, rumuńską, turkologię oraz filologię klasyczną (na II stopniu językiem kierunkowym może być język nowogrecki). Gama języków oferowanych na kierunku filologia słowiańska też jest niemała – bułgarski (w połączeniu z macedońskim), serbski i chorwacki oraz czeski i słowacki. Kurs nauki języka obejmuje 660 godzin. Oprócz praktycznej nauki języka ważnym elementem nauczania są zajęcia z gramatyki oraz translatoryki. Absolwent I stopnia slawistyki UJ powinien posługiwać się językiem kierunkowym na poziomie C1.

Studia w Krakowie to sama przyjemność – piękne miasto, życie kulturalne kwietnie. Warto wspomnieć choćby o takich wydarzeniach jak PaKA, Festiwal Podróżników Trzy Żywioły i Krakowski Festiwal Filmowy. Kraków jest też ważnym miejscem na mapie takich imprez cyklicznych, jak np. Oko na Bałkany . Podobnie jak Wrocław – nie jest to najtańsze miasto, jednak nietrudno tu o pracę.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH również ma w swojej ofercie filologię słowiańską. Specjalizacje tego kierunku to język chorwacki i język słoweński w biznesie (także język czeski lub rosyjski). Absolwent studiów II stopnia włada wybranym językiem kierunkowym na poziomie C1 oraz posiada szeroką wiedzę w zakresie ekonomii, dzięki czemu będzie mógł podjąć współpracę z przedsiębiorstwami potrzebującymi specjalistów do współpracy z Bałkanami. Slawistyka ATH ma w swojej ofercie także przedmioty dotyczące językoznawstwa, translacji, kulturoznawstwa i literatury. Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy międzynarodowej, dzięki czemu studenci ATH mogą studiować bądź odbyć staż w Słowenii, Chorwacji lub Czechach.

Bielsko Biała jest coraz bardziej popularnym ośrodkiem studenckim. Miasto się rozwija, opuszczone fabryki przekształcane są w kluby i restauracje. Rozwija także się infrastruktura, komunikacja miejska jest coraz lepsza. Miasto nazywane jest Małym Wiedniem, przyciąga nie tylko architekturą ale i szlakami górskimi, które swój początek mają w centrum miasta. W Bielsku Białej odbywają się wydarzenia kulturalne takie jak Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej czy Bielska Zadymka Jazzowa.

Brak w zestawieniu Uniwersytetu Opolskiego nie jest błędem. UO zrezygnowało z kierunku filologia słowiańska, studia zawężono do specjalizacji filologia czeska.

Tworząc zestawienie korzystałam z informatorów poszczególnych uczelni. Muszę przyznać, że niejednokrotnie informacje z zakładki dla kandydata nie pokrywały się z planem proponowanych zajęć. Czasami informacja o kierunku skupiała się tylko na historii danego instytutu. Być może słaba, niedostępna informacja o studiach slawistycznych/bałkanistycznych także skutkuje coraz mniejszą ilością osób chcących wziąć udział w rekrutacji? Dziesięć uczelni przedstawionych w cyklu Studencki przewodnik po świecie bałkanistyki to z pewnością uczelnie godne uwagi. Studia filologiczne to podróż przez świat historii, literatury, kultury wybranego kraju, którą można połączyć z prawdziwą, fizyczną podróżą, dzięki programom takim jak ERASMUS czy Ceepus.

About Anna Krause

Studentka filologii bałkańskiej UMK w Toruniu. Pomiędzy nauką serbskich słówek i albańskiej gramatyki czytuje serbskie blogi. Interesuje się popkulturą krajów byłej Jugosławii.
KOMENTARZE