Home / Bałkany / Albania / Syryjska broń chemiczna w Albanii?
broń chemiczna w Albanii
broń chemiczna w Albanii

Syryjska broń chemiczna w Albanii?

Paul Walker, dyrektor ds. bezpieczeństwa środowiska w organizacji Green Cross International, w wywiadzie udzielonym albańskiej telewizji Top Channel oświadczył, że władze amerykańskie potwierdziły, iż Albania jest jednym z potencjalnych państw, w których planuje się likwidację syryjskiej broni chemicznej. Poza Albanią, w utylizacji broni może wziąć udział także Francja oraz Belgia.

Powyższe kraje, które znajdują się w Europie Zachodniej, zostały wybrane ze względu na położenie oraz konieczność ograniczenia dystansu, jaki będą musiały pokonać środki transportu zaopatrzone w broń. Co więcej, dzięki doświadczeniu w demilitaryzacji arsenałów broni, w szczególności broni chemicznej, są one w stanie podołać realizacji tak dużego projektu. Albania w 2007 r. stworzyła zwieńczony sukcesem program likwidacji zapasów broni zarówno chemicznej, jak i konwencjonalnej.

Walker, zapytany o to, czy naprawdę wierzy, iż Albania posiada odpowiedni potencjał ludzki i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia tego procesu, odpowiedział, że należy wnikliwie przemyśleć kwestię wyboru i podjąć jak najlepszą decyzję. Proces utylizacji broni chemicznej wymaga zużycia ogromnej ilości wody, energii elektrycznej oraz wielu innych środków. Podstawowym czynnikiem broni chemicznej jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach, dlatego istotną kwestią jest także transport tysięcy ton broni, która może dotrzeć do Albanii na pokładzie statku bądź wojskowego samolotu. W związku z tym konieczne będzie przystosowanie lotnisk i portów do przyjęcia i obsługi tego typu ładunku.

Ryzyko niepowodzenia, a w konsekwencji zagrożenie bezpieczeństwa obywateli, jest według Walkera znikome. Największe niebezpieczeństwo stanowi toksyczny płyn, którego wyciek wyrządziłby wiele szkód w środowisku naturalnym i ludzkim zdrowiu. W takiej sytuacji nie wolno dopuścić, aby dostał się on do zasobów wodnych, rzek i mórz. W Stanach Zjednoczonych nigdy jednak do takiego incydentu nie doszło.

W przypadku udziału Albanii w tym projekcie, największą korzyścią będzie budowa infrastruktury przemysłowej, co przyniesie nowe miejsca pracy. Ryzyko, iż przedsięwzięcie okaże się nieudane jest małe, natomiast możliwości rozwoju gospodarczego duże.

Sprowadzeniu syryjskiej broni chemicznej sprzeciwia się albański ruch ochrony środowiska „Sojusz przeciwko Importowi Odpadów”, według którego Albania nie posiada warunków niezbędnych do składowania i likwidacji tak wielkiej ilości śmiertelnie niebezpiecznych substancji. Działacze zwracają się do rządu o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Przytaczają artykuły albańskiej konstytucji, która zabrania wwożenia broni chemicznej na terytorium kraju. Domagają się również stanowczej reakcji społeczeństwa.

Tekst: top-channel.tv, Panorama, zdjęcie: top-channel.tv, tłum. i red. Ksenia Buze

KOMENTARZE