Home / Gospodarka / Infrastruktura / Szwajcarski rząd inwestuje w ochronę macedońskich wód

Szwajcarski rząd inwestuje w ochronę macedońskich wód

Szwajcarska Agencja ds. Rozwoju zainwestowała 40 mln euro na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Macedonii. Mowa tutaj o projekcie, w ramach którego w kilku krytycznych punktach sieci wód zbudowano oczyszczalnie, do których kierowana jest woda deszczowa oraz ścieki, przekształcana w wodę drugiej klasy czystości i ponownie odprowadzana do rzek.

W Kumanovie powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów oczyszczania ścieków na Bałkanach. Zbiera on zanieczyszczone wody z całego miasta oraz okolic, oczyszcza je i spuszcza do Kumanovskiej Reki. W trakcie uzdatniania zanieczyszczonych wód, produkowana jest energia elektryczna, która zaspokaja około 40% potrzeb oczyszczalni. W uruchomienie zakładu zainwestowano 20 mln euro.

– Dzięki realizacji tego projektu, nie tylko została przywrócona do życia Kumanovska Reka, ale skorzystał również Vardar, ponieważ zmniejszyło się jego zanieczyszczenie. W wyniku procesu oczyszczania fekaliów uzyskuje się tzw. wodę techniczną, która jest z powodzeniem wykorzystywana przez rolników, pasterzy oraz pozostałych mieszkańców Kumanova, powiedział Viktor Bożinovski, dyrektor przedsiębiorstwa „Vodovod”.

Dyrektywa Europejska wymaga od Macedonii zidentyfikowania głównych zlewisk wodnych oraz podjęcie, jako priorytetowych, działań i inwestycji w zakresie ochrony rzek i jezior.  Najważniejsze znaczenie mają: dorzecze rzeki Bregalnicy, dorzecze ochrydzko-prespanskie oraz wardarskie. Stacja uzdatniania wody w Kumanovie ma za zadanie oczyszczenie wód spływających do rzeki Vardar. Priorytetem, według Szwajcarów, jest dorzecze ochrydzko-prespańskie oraz Bregalnica. Niedawno zbudowano nową oczyszczalnię ścieków w Berovie , która zbiera ścieki z miasta, uzdatnia je i zlewa do Bregalnicy.

– W swoim górnym biegu Bregalnica była martwą rzeką, ale dzięki oczyszczalni skutecznie przywróciliśmy ją do życia. Umożliwiliśmy rolnikom, pasterzom oraz wycieczkowiczom korzystanie z dobrodziejstw rzeki. Również turystom dało to dodatkowe miejsce dla rekreacji i wypoczynku. Niniejszy projekt stanowi dla Berova krok na przód i umożliwia mu wykorzystanie w pełni jego potencjału, powiedział burmistrz Berova, Dragi Nandżinski.
W uruchomienie tego punktu uzdatniania wody Szwajcarzy zainwestowali około 11 mln euro.

Jednocześnie, UNDP we współpracy ze Szwajcarską Agencją ds. Wsparcia podjęło się realizacji nowego projektu dotyczącego ochrony całego koryta rzecznego Bregalnicy. Mowa tutaj o przedsięwzięciu wartym około 4 mln euro, które zostały przeznaczone dla 14 gmin położonych wzdłuż koryta rzeki, na zbudowanie małych lokalnych punktów uzdatniania wody.

Podobne działania podjęto w Prespie, gdzie zostały oczyszczone dorzecza rzek oraz zbudowano systemy wodociągowe pozwalające na oczyszczanie wód zasilających Jezioro Prespańskie. Zrewitalizowano również oczyszczalnię w Strudze, która otrzymała dotację na zakup nowych pomp oraz system uzdatniania wody. Tutaj docierają wszystkie wody odpadowe z Ochrydy i Strugi, gdzie zostają uzdatnione i następnie skierowane do rzeki Drim. W trakcie realizacji jest budowa podobnych stacji w Koczani, Gevegeliji oraz Gostivarze.

Źródło: ekonomski.mk, novamakedonija.com.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE