Home / Bałkany / BiH / Szwecja oferuje 500 000 EUR dotacji dla firm w BiH
euro - pgportal.me

Szwecja oferuje 500 000 EUR dotacji dla firm w BiH

Rząd Szwecji postanowił wesprzeć gospodarkę w BiH poprzez program konkurencyjności. Każda firma powinna być świadoma, w jaki sposób jej projekt wyróżnia się spośród innych i co firma może dzięki temu osiągnąć. Jest to bardzo duże wsparcie z uwagi na wciąż widoczne skutki kryzysu ekonomicznego. W ten sposób wsparta zostanie gospodarka i małe przedsiębiorstwa w BiH.

Pilotażowy program Challenge koordynowany przez Ambasadę Królestwa Szwecji w BiH oraz Szwedzką Agencję Rozwoju Międzynarodowego (SIDA) dla małych i średnich przedsiębiorstw w BiH wyłoży 500 000 EUR bezzwrotnych środków wsparcia. Program przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla prywatnych firm. Funduszem będzie zarządzać tylko Ambasada, a nie jak to było w przypadku innych projektów, różne organizacje czy firmy.

SIDA ma na celu rozwój współpracy z prywatnym sektorem. Projektów tego typu jest kilka, jak na przykład działania mające na celu przeciwdziałanie ubóstwu. Celem obecnej inicjatywy jest sprawdzenie możliwości działania w jednym kraju poprzez wspieranie konkurencyjności i innowacyjności.

W ciągu kolejnych 2,5 roku planowane są trzy zaproszenia do składania ofert. Pierwsze jest otwarte już teraz, do końca bieżącego miesiąca.

Najistotniejsza część projektu to według jego organizatorów element konkurencyjności ofert uczestniczących firm. Wybrane zostaną najlepsze propozycje – 8 do 10 zwycięzców, w zależności od jakości zgłoszeń.

Maksymalna suma, którą może otrzymać jedna firma, to 30 000 EUR. Firma, jako beneficjent, będzie zobowiązana do przedstawienia sprawozdania finansowego za poprzedzający rok swojej działalności. W przypadku nowo zarejestrowanej firmy środki są mniejsze – do 10 000 EUR, a najniższa kwota, o którą się można ubiegać bez wspomnianego sprawozdania, to 5 000 EUR.

Co ciekawe, Ambasada Szwecji dodaje, że końcowa kwota w postaci 500 000 EUR nie oznacza, że środki nie zostaną zwiększone. Wszystko uzależnione jest od zainteresowania firm w BiH oraz jakości propozycji.

Środki są bezzwrotne, ale każda firma powinna być gotowa na wkład własny w wysokości 50% w prywatne inwestycje. Nie muszą być to środki czysto finansowe, ale na przykład zatrudniony już personel, który otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, ale od momentu otrzymania wsparcia w ramach projektu skoncentruje swoje działania tylko na nim.

Celem głównym jest promocja innowacyjności, co nie oznacza, że projekt musi się opierać na najnowszej technologii, ale potrzeba kupna nowych urządzeń przedstawiana przez firmy musi mieć określone cele długoterminowe. Dofinansowanie obejmuje projekty, które trwać będą rok czasu. Po podpisaniu umowy beneficjent otrzyma 25% środków, o które się starał, a po 6 miesiącach i przygotowaniu sprawozdania za ten okres i określeniu, na co zostały wykorzystane środki, uzyska resztę pieniędzy. Po 12 miesiącach firma pozostać musi w kontakcie z Ambasadą w celu śledzenia dalszego rozwoju, przesłania informacji, na co zostały przekazane środki pieniężne i na jakie projekty.

Szwedzka Ambasada oczekuje, że beneficjenci sami będą inwestować w rozwój gospodarki w BiH dzięki doświadczeniu, które pozyskają poprzez ten projekt.

 

Źródło: seebiz.net

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE