Home / Tag Archives: bezrobocie w Bułgarii

Tag Archives: bezrobocie w Bułgarii

Bułgaria zajmuje 7. miejsce wśród krajów UE pod względem bezrobocia

bezrabotica

Bezrobocie jest poważnym problemem w całej Unii Europejskiej, a Bułgaria w tej kwestii nie jest wyjątkiem. Według danych Eurostatu, zajmuje 7. miejsce pod względem bezrobocia wśród krajów Wspólnoty. W styczniu 2014 bezrobotnych było 424 tys. obywateli Bułgarii, co stanowi 13,1% ludności w wieku produkcyjnym w kraju. Odnotowano niewielki wzrost bezrobocia (w grudniu ubiegłego roku wynosiło 13%). Wskaźniki obejmują również młodzież ...

Read More »

Pesymistyczne prognozy dla bułgarskiego rynku pracy

zdj

W 2013 roku poziom zarejestrowanego bezrobocia w Bułgarii wynosił 11,3 procent. Wartość ta jest niższa o 1,1 procent od przewidywanego 12,4 procent, poinformowało biuro prasowe Agencji Zatrudnienia. Stopa bezrobocia w kraju stopniowo zmniejszyła się z 11,9 procent w styczniu, 12,0 procent w lutym, do 10,7 procent w sierpniu. Przez następne miesiące odnotowano ponowny wzrost, jednak nie był on tak wysoki ...

Read More »

Bułgaria: Wzrost bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem

lifed.com

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba bezrobotnych w Bułgarii wzrosła o 15 tys., nie pracuje co czwarta młoda osoba – wynika ze statystyk zaprezentowanych przez wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Rosicę Jankową podczas debaty na temat bezrobocia oraz problemu braku wykwalifikowanych kadr dla poszczególnych sektorów. Jako główne przyczyny bezrobocia wśród młodych osób wymienia się brak podstawowych umiejętności w dziedzinie ich ...

Read More »

Bułgaria pod obserwacją Komisji Europejskiej

źródło-novinite.bg

Jak podaje Komisja Europejska, Bułgaria pozostaje pod obserwacją z powodu zachwiania równowagi gospodarczej. Sytuacja ta jest związana z redukcją zadłużeń w sektorze przedsiębiorstw oraz z trwającym ciągle dostosowywaniem pozycji zewnętrznej do konkurencyjności oraz rynku pracy. Według Bułgarskiej Agencji Prasowej (BGNES), w ostatnim raporcie KE można zauważyć, iż kilka wskaźników przekracza wymagany próg, w tym w zakresie Międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz ...

Read More »

Bułgaria: 25.03-07.04.2013 r.

Bułgarski Devorex częścią polskiej grupy Lentex Bułgarskie przedsiębiorstwo weszło w skład grupy po tym, jak zostało wykupione przez spółkę zależną Lentexu – Gamrat. Za 100% polski inwestor zapłacił 8,625 mln EUR, czyli prawie dwa razy więcej niż wyniosły dochody Devorexu za 2012 r. Transakcja umocni pozycję polskiego inwestora w regionie oraz powiększy możliwości rynkowe bułgarskiej spółki. (capital.bg) Nowa rosyjska inwestycja ...

Read More »

Cztery kraje UE przeciwko swobodnej migracji obywateli Bułgarii i Rumunii

Wielka Brytania, Niemcy, Austria i Holandia zażądały od Komisji Europejskiej rozpatrzenia dyrektywy w sprawie swobodnego przepływu osób z krajów UE. Ministrowie spraw wewnętrznych tych krajów ostrzegają UE przed zjawiskiem „turystyki socjalnej”: wykorzystywania systemów socjalnych bogatszych krajów wspólnoty, przez napływającą do nich ludność z krajów nowoprzyjętych. Problem ten ma zostać ujęty w formę oficjalnego dokumentu, aby można go było rozpatrzeć na ...

Read More »

Bułgaria: 25.02 – 03.03.2013 r.

Problem z przewozem towarów importowanych z Bułgarii do Kosowa Bułgaria nie wywiązuje się z umowy międzynarodowej o transporcie towarów, zawartej z Kosowem. Tym samym kosowscy przewoźnicy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych opłat, które umowa miała znieść. W tym celu przewodniczący Kosowskiej Izby Gospodarczej (OEK) Safet Gërxhaliu wystosował pismo do władz Bułgarii o powzięcie odpowiednich działań na rzecz wdrożenia postanowień podpisanej ...

Read More »

Bułgaria: Sytuacja na rynku pracy spowolni rozwój gospodarczy kraju

  Według ostatniej zimowej prognozy Komisji Europejskiej, w 2013 i 2014 roku Bułgarię czeka powolny wzrost gospodarczy. Sytuacja ta będzie spowodowana pogłębiającymi się problemami na rynku pracy. Bezrobocie w kraju jest następstwem stagnacji w sektorze budowlanym oraz brakiem odpowiedniej ilości wykwalifikowanych osób, które spełniałyby oczekiwania pracodawców. Oczekuje się, że wskaźnik osób pozostających bez zatrudnienia w tym roku osiągnie 12,2%, natomiast ...

Read More »

Rumunia: „Brytyjczycy, przybywajcie!”

W odpowiedzi na wylansowaną przez brytyjski dziennik „The Guardian” kampanię „Don’t come to Britain. We hate ourselves – we’ll probably hate you too” („Nie przyjeżdżajcie do Wielkiej Brytanii. Nienawidzimy samych siebie – was też pewnie znienawidzimy”), której hasła mają zniechęcić potencjalnych imigrantów zarobkowych z Rumunii i Bułgarii do przyjazdu do Wielkiej Brytanii w 2014 r. (Obywatele Wielkiej Brytanii protestują przeciwko ...

Read More »

Obywatele Wielkiej Brytanii protestują przeciwko otwarciu rynku pracy dla Bułgarów i Rumunów

Od kilku dni obywatele Wielkiej Brytanii mają możliwość złożenia podpisu pod petycją o przedłużenie zakazu dostępu do rynku pracy i systemu świadczeń socjalnych dla Bułgarów i Rumunów. W 2014 roku przestają obowiązywać ograniczenia regulujące emigrację zarobkową obywateli tych krajów, co powoduje niepokój Brytyjczyków o miejsca pracy. Według autora petycji, obecnie pracy poszukuje około 1,5 mln obywateli Bułgarii i Rumunii. Przewidywany ...

Read More »