Home / Tag Archives: Czarnogóra i UE (page 5)

Tag Archives: Czarnogóra i UE

Francja popiera integrację Czarnogóry z UE

Crna-Gora-EU-zastava - novosti.rs

Szef rządu Milo Đukanović spotkał się z posłem i przewodniczącym francusko-czarnogórskiej grupy przyjaźni w Zgromadzeniu Narodowym Francji Patrice Verchèrem, który przebywa w Czarnogórze z okazji odbywającej się konferencji „Przystąpienie Czarnogóry do Unii Europejskiej – ograniczenia i wyzwania“. Na spotkaniu Đukanović poinformował, że jednym z najważniejszych strategicznych celów Czarnogóry jest członkowstwo w UE. Podkreślił on również, że rząd jest gotowy wprowadzić ...

Read More »

Czarnogóra: Mitja Drobnič rozmawiał ze studentami o integracji z UE

Crna-Gora-EU-zastava - novosti.rs

Szef delegatury UE w Podgoricy Mitja Drobnič wygłosił wykład dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Czarnogóry w ramach programu „Jean Monnet”. Jak podkreślił, z przyjemnością przyjął zaproszenie, ponieważ chodziło o grupę czarnogórskich studentów, którzy już posiadają wiedzę i interesują się  tematem integracji z Unią Europejską. Podczas wykładu wyjaśniał studentom znaczenie spełnienia politycznych kryteriów członkostwa, nie tylko w odniesieniu do rozdziałów 23. ...

Read More »

Czarnogóra: Dostosowanie przepisów w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony do prawodawstwa UE

Crna-Gora-EU-zastava - novosti.rs

Podczas piątkowego spotkania w Brukseli dokonano przeglądu zgodności czarnogórskiego porządku prawnego dotyczącego 31. rozdziału, który obejmuje politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, z prawodawstwem UE. Zebranie otworzyli główny negocjator i negocjator ds. tego rozdziału, ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a także  doradca w Dyrekcji ds. Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Turcji i Islandii w Generalnej Dyrekcji ds. Rozszerzenia Marta Garcia Fidalgo. Przedstawiciele Europejskiej Służby ...

Read More »

Komisja Europejska krytykuje działania Czarnogóry

merkel, jansa - reuters/delo.si

Komisja Europejska komentując szkic planu działań Czarnogóry dotyczący rozdziału 23., który odnosi się do walki z korupcją, zażądała ponownego napisanie tekstu twierdząc, że większość zagadnień jest sformułowana w bardzo ogólny i niejasny sposób. Wyjątkowo złe oceny otrzymała część poświęcona  walce z korupcją, którą trzeba po prostu napisać od nowa. Jakość tego planu działania jest daleka od ideału, zarówno pod względem ...

Read More »

2,3 mln EUR dla Czarnogóry w ramach programów krajowych IPA

Crna-Gora-EU-zastava - novosti.rs

UE przeznaczy 18 mln EUR na pomoc przedakcesyjną dla Czarnogóry, 3,3 mln EUR współfinansuje Czarnogóra, oświadczył główny negocjator Czarnogóry z Unią Europejską Aleksandar Andrija Pejović po podpisaniu porozumienia finansowego ds. programów krajowych IPA na rok 2012 i 2013. Łącznie chodzi o sumę 21 297 103 EUR. W konferencji prasowej, która odbyła się w piątek w Podgoricy, wziął udział także szef departamentu ds. ...

Read More »

Czarnogóra dostosowuje prawodawstwo do norm europejskich w dziedzinie polityki transportowej

Crna-Gora-EU-zastava - novosti.rs

Osiągnięcia UE w dziedzinie polityki transportowej i sieci transeuropejskich oraz kluczowe dokumenty regulujące ten obszar zaprezentowali członkom czarnogórskiej grupy roboczej przedstawiciele resortowych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej podczas czterodniowego spotkania w Brukseli. Czarnogóra otrzymała także informacje i wskazówki, które będą pomocne w przygotowaniu się do bilateralnej analizy, która jest planowana na maj 2013 roku. Jak zaznaczyli członkowie grupy roboczej, strategia rozwoju ...

Read More »

Wizyta ekspertów UE w Czarnogórze

Czarnogóra w UE - kip.ba

Misja UE z udziałem ekspertów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Austrii, Finlandii i Belgii rozpoczęła się w poniedziałek w Podgoricy i potrwa do piątku. Zgodnie z planem, w tym czasie odbędzie się 97 spotkań unijnych ekspertów z przedstawicielami 23 instytucji w Czarnogórze. Głównym tematem rozmów są negocjacje akcesyjne dotyczące 23. i 24. rozdziału. Celem misji jest dokonanie weryfikacji postępów Czarnogóry ...

Read More »

Czarnogóra: Premier Đukanović rozmawiał o współpracy czarnogórsko – słowackiej

Milo Djukanovic; http://wirtschaftsblatt.at

Premier Czarnogóry Milo Đukanović spotkał się w czwartek w Bratysławie ze słowackim ministrem spraw zagranicznych Miroslavem Lajčákiem z którym omówił obecną sytuację polityczną i gospodarczą w Czarnogórze, a także dalszy przebieg integracji Czarnogóry z UE. Jak zaznaczył  minister Lajčák, Czarnogóra poczyniła największe postępy na drodze do UE i NATO ze wszystkich państw w regionie, ale w celu utrzymania takiego tempa ...

Read More »

Czarnogóra: Zacieśnienie współpracy regionalnej istotnym krokiem na drodze do UE

Crna-Gora-EU-zastava - novosti.rs

Aleksandar Andrija Pejović, ambasador oraz główny negocjator Czarnogóry z Unią Europejską przedstawił w piątek w Sarajewie dotychczasowe osiągnięcia Czarnogóry w procesie integracji z UE, kładąc przy tym szczególny nacisk na przebieg i strukturę negocjacji akcesyjnych, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich. Ambasador Czarnogóry przy UE uczestniczył w posiedzeniu Parlamentu Bośni i Heregowiny w całości poświęconemu problematyce negocjacji akcesyjnych (Parlament ...

Read More »

Czarnogóra: Lider Socjalistycznej Partii Ludowej z wizytą w Brukseli

Lider Socjalistycznej Partii Ludowej (SNP) Srđan Milić udał się z wizytą do Brukseli, gdzie zapoznał urzędników Unii Europejskiej z sytucją w przemyśle energetyczno-metalurgicznym Czarnogóry kładąc szczególny nacisk na strategię polityki gospodarczej  dotyczącej przemysłu i podkreślał konieczność przyjęcia planu restrukturyzacji KAP. Biorąc pod uwagę fakt, że solidarność społeczna w Czarnogórze jest poważnie naruszona, Milić poinformował swoich rozmówców o propozycjach rozwiązania kwestii ...

Read More »