Home / Tag Archives: czarnogórskie więziennictwo

Tag Archives: czarnogórskie więziennictwo

Czarnogórskie więzienia w ocenie raportu Rady Europy

crnogorski zatvor google.me

Czarnogóra znalazła się na niechlubnej liście państw europejskich o najwyższej liczbie skazanych mieszkańców – wynika z corocznego raportu sporządzanego przez Radę Europy. Czarnogóra zajmuje trzecie miejsce z ilością blisko 184 więźniów na 100 tys. obywateli. Mimo wysokiego odsetka więźniów, Czarnogóra znajduje się wśród 17 państw, w których odnotowano spadek ilości osób przebywających w więzieniach o ponad 5%. Z raportu wynika ...

Read More »