Home / Tag Archives: członkostwo Serbii w UE

Tag Archives: członkostwo Serbii w UE

Serbia chce wejść do UE razem z Czarnogórą

miscevic tanja

Przeciwko włączeniu do Unii Europejskiej całych Bałkanów Zachodnich „za jednym zamachem” opowiedziała się dziś Tanja Miščević, szefowa zespołu negocjacyjnego Serbii podczas swojej wizyty w Austrii. Na spotkaniu z przedstawicielami sektora gospodarki oraz prawnikami Miščević podkreśliła, że w chwili obecnej jedynie Serbia oraz Czarnogóra prowadzą poważne negocjacje akcesyjne z UE, dlatego jej zdaniem, jeśli już państwa bałkańskie mają wstępować do wspólnoty ...

Read More »

Serbia: 13 – 19 sierpnia 2012 r.

49% obywateli popiera członkostwo w UE Wejście Serbii do Unii Europejskiej popiera 49%  obywateli, przeciw jest 25%, podaje Biuro ds. Integracji Europejskiej w Serbii. Wicepremier ds. Integracji europejskiej Suzana Grubješić podkreśliła, że wsparcie dla integracji europejskiej spadło w porównaniu do poprzednich badań. Obecnie istotną kwestią dla rządu jest rozwiązanie problemu korupcji w sektorze prywatnym oraz uregulowanie stosunków z Kosowem. (rts.rs) ...

Read More »

Poparcie Serbów dla członkostwa w UE w okresie kampanii wyborczej

Ostatnie badania opinii publicznej wskazują, że za członkostwem Serbii w UE opowiada się 54 proc. obywateli. Natomiast reformy zmierzające ku poprawie standardów życia w kraju, niezależnie od unijnej akcesji, popiera aż 84 proc. Serbów. Za najważniejsze problemy wymagające rozwiązania przed przystąpieniem Serbii do UE uznano korupcję (47 proc.), przestępczość zorganizowaną (28 proc.) i nieefektywne sądownictwo (25 proc.). Badania wykazały ponadto, ...

Read More »