Home / Tag Archives: dług publiczny Czarnogóry

Tag Archives: dług publiczny Czarnogóry

Czarnogóra: Całkowite zadłużenie finansów publicznych wynosi 2,5 mld EUR

businessman with bonus - europarl.de

Całkowita suma niespłaconych zobowiązań wobec wierzycieli zagranicznych wynosi 2,160 mld EUR, a jeżeli dodać do tego także zobowiązania wobec wierzycieli krajowych (ok. 372 mln EUR) całkowite zadłużenie wzrasta aż do 2,5 mld EUR czyli do poziomu 60% czarnogórskiego PKB. Do powiększenia zadłużenia doszło m.in. wskutek wyemitowania czarnogórskich euroobligacji na międzynarodowych rynkach finansowych oraz pozyskania dwóch transzy kredytu z China Exim ...

Read More »

Dług publiczny Czarnogóry wynosi dwa miliardy euro

httppomaderia.pluploadwysiwygimagespieniadz.jpeg

Dług publiczny Czarnogóry pod koniec czerwca wynosił około 2,02 mld euro czyli 57,5% PKB, podają z Ministerstwa Finansów. Zadłużenie państwa w stosunku do czerwca ubiegłego roku wzrosło aż o 14%. Dług krajowy wynosi 438,25 mln euro – 12,46% PKB, a zadłużenie zagraniczne 1,58 mld – 45,05% PKB. Jeśli chodzi o dług zagraniczny, to na koniec czerwca, największe zadłużenie związane było ...

Read More »

Czarnogóra nie obawia się konieczności porzucenia euro na czas negocjacji akcesyjnych

euro.slobodnaevropa.org

Bank Centralny Czarnogóry (CBCG) ocenia, że praktycznie nie istnieje możliwość, aby UE w trakcie negocjacji przedakcesyjnych zażądała od Czarnogóry wycofania waluty euro. Pytanie takie zaczęło się pojawiać, ponieważ w ramach 17. rozdziału negocjacji akcesyjnych, (którego otwarcie oczekiwane jest jeszcze w tym roku) sprawa ta będzie po raz kolejny wnikliwie rozpatrywana. Na  temat  korzystania przez Czarnogórę waluty euro padło wiele argumentów ...

Read More »

Czarnogóra: Wstrzymany kredyt z Banku Światowego

źródło-inews.bg

Bank Światowy wstrzymał udzielenie Czarnogórze  kredytu w wysokości 50 mln USD, który był wcześniej zapowiadany jako bezpośrednie wsparcie dla krajowego budżetu. Decyzję uargumentowano wzrostem długu publicznego, który był z kolei wywołany kredytem na budowę autostrady. Stabilizacja długu publicznego jest kluczowym warunkiem otrzymania kredytu od Banku Światowego. Z kolei przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali, że ustalony został mechanizm specjalistycznej pomocy Czarnogórze, którą ...

Read More »

Czarnogóra wśród najbardziej zadłużonych państw w regionie

piggy-bank-atop-money - quizzle.com

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost stopnia zadłużenia krajów bałkańskich, co spowodowane jest nieustępującym kryzysem ekonomicznym. Z danych szacunkowych wynika, że cały region znajduje się już na granicy bankructwa. Według dostępnych informacji najbardziej zadłużona jest Serbia, tuż za nią plasuje się Chorwacja, a trzecie miejsce przypada właśnie Czarnogórze. Centralny Bank Czarnogóry informuje, że na koniec marca bieżącego roku dług publiczny ...

Read More »

MFW wskazuje na przeszkody w szybszym rozwoju gospodarczym Czarnogóry

PKB - biznes.interia.pl

Długi w sektorze prywatnym opóźniają ozdrowienie gospodarki Czarnogóry po załamaniu kredytowym w 2008 roku, ale dają się zauważyć także sygnały pomyślne dla gospodarki, głównie z powodu sprzyjających warunków pogodowych, które poskutkowały zwiększeniem produkcji energii elektrycznej w hydroelektrowniach – ocenia Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w nowym biuletynie dotyczącym Czarnogóry. W raporcie zaznaczono, że zmniejszenie aktywności ekonomicznej w 2012 r. ...

Read More »

Czarnogóra: Wyższa stawka podatku VAT została zatwierdzona przez parlament

httpwww.eksperciwoswiacie.plgfxoswiatainfouserfilesimagesaktualnosci_oswiatowedodatkowe_pieniadze_na_przedszkola_w_2012r.jpg

Parlament przyjął projekt zmian i poprawki do ustawy o podatku VAT, podnosząc jego stawkę z 17 do 19%. Za głosowało 42 posłów, 34 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Zgodnie z zapewnieniami ekspertów, jest to rozwiązanie doraźne, obowiązujące do czasu zmniejszenia długu publicznego i deficytu budżetowego państwa.   Posłowie zatwierdzili także 2 z 9 przedstawionych projektów nowelizacji  przepisów ...

Read More »

Podczas negocjacji akcesyjnych UE może nakazać Czarnogórze wprowadzenie własnej waluty

euro_web.vecer.com

Podczas negocjacji akcesyjnych UE zajmie się kwestią używania waluty EUR w Czarnogórze, oznajmił w ubiegłym tygodniu ekspert w Instytucie Analiz Ekonomicznych i Politycznych w Brukseli, Michael Emerson. Przypomniał on, że korzystanie w Czarnogórze z waluty EUR jest następstwem samodzielnej decyzji władz kraju, które najpierw w nadzwyczajnych okolicznościach jednostronnie wprowadziły markę niemiecką, a później euro. Istnieje jednak zasadnicza różnica między korzystaniem ...

Read More »

Czarnogóra: 25.03 – 7.04. 2013 r.

Opracowała: Ida Szmacińska   Gospodarka Czarnogóry wpadła w recesję Czarnogórska gospodarka, wedle wstępnych danych MONSTAT, w IV kwartale 2012 r. skurczyła się o 0,3%, co oznacza spadek PKB drugi kwartał pod rząd i jest oznaką recesji. Z danych Czarnogórskiego Urzędu Statystycznego widać, że PKB w I kwartale ub. skurczył się o 2,3% r/r, natomiast w II kwartale odnotowano realny wzrost w ...

Read More »

Czarnogóra: 11 – 17 marca 2013 r.

Opracowała: Ida Szmacińska   Podpisano umowę o współpracy z Chinami Umowa o współpracy gospodarczej i technologicznej Chin i Czarnogóry podpisana w poniedziałek 11 marca zakłada przyznanie około 2 mln EUR bezzwrotnej pomocy na zakup i zainstalowanie urządzeń do oświetlenia solarnego w Kotorze i Cetinje. Władze Chin zobowiązały się zapewnić Czarnogórze coroczne darowizny w wysokości ok. miliona EUR. Łączna kwota realizacji projektu ...

Read More »