Home / Tag Archives: dług publiczny w Czarnogórze

Tag Archives: dług publiczny w Czarnogórze

Czarnogóra: Parlament przyjął budżet na 2015 r.

finanse publiczne google.pl

Posłowie czarnogórskiego parlamentu przyjęli w sobotę budżet na 2015 rok, który łącznie z budżetem inwestycyjnym ma wynieść niemal 1,85 mld EUR. Budżet został zatwierdzony głosami posłów koalicji rządzącej i tym samym zakończył się niezwykle długi proces legislacyjny, uwzględniający rozpatrzenie 70 poprawek do ustawy budżetowej, z których większość została odrzucona.  W przypadku zatwierdzenia wszystkich zgłoszonych poprawek budżet na 2015 r. zostałby ...

Read More »

Gospodarka Czarnogóry od niepodległości do dzisiaj – wzrost płac, ale także cen i długu publicznego

PKB - biznes.interia.pl

Czarnogórską gospodarkę od niepodległości cechowały 3 lata tzw. boomu ekonomicznego i potem 5 lat kryzysu, którego następstwa są wciąż widoczne wraz z przesłankami o łagodnej poprawie. W świetle informacji statystycznych zarobki netto wzrosły szybko z 282 EUR w 2006 r. do 463 EUR w 2009 r. Wzrost nastąpił wskutek wzmocnienia gospodarczego, ale także z powodu zmiany wyliczania płacy netto w ...

Read More »

Czarnogóra: Dług publiczny w końcu czerwca wyniósł 50,1% PKB

euro - pgportal.me

Dług publiczny Czarnogóry w końcu czerwca wyniósł prawie 1,77 mld EUR, czyli 50,1% szacunkowego PKB i w stosunku do poprzedniego miesiąca uległ nieznacznemu zmniejszeniu – poinformowało Ministerstwo Finansów. W najnowszym biuletynie Ministerstwo  Finansów podaje, że zadłużenie wewnętrzne wyniosło 442 mln EUR, a dług wobec nierezydentów 1,32 mld EUR. Pozytywnym sygnałem jest to, że pierwszej połowie roku dominowała korzystna koniunktura gospodarcza, ...

Read More »

Bank Światowy rekomenduje Czarnogórze zmniejszenie wydatków publicznych

world-bank-logo

Z uwagi na to, że rząd  w ostatnim okresie zwiększył podatki i ustanowił nowe w celu zapobieżenia wzrostowi długu publicznego i spłaty gwarancji państwowych, w dużej mierze zawarzyło to na wyczerpaniu możliwości zwiększenia wpływów do budżetu. Sanja Madžarević Šujster, starsza ekonomistka Banku Światowego, powiedziała, że nie oczekuje dalszego zwiększenia obciążeń podatkowych w Czarnogórze i Chorwacji, ale raczej zmniejszenia wydatków publicznych. ...

Read More »

Czarnogóra: Dług publiczny osiągnie niższą wartość niż przewidywano w budżecie

Czarnogóra zadłuży się w tym roku na mniejszą kwotę, niż zaplanowano w budżecie krajowym – poinformował Minister Finansów Czarnogóry, Radoje Žugić. Przypomniał jednocześnie, że dopuszczalny poziom zadłużenia jest przewidziany na sumę 250 mln EUR, podczas gdy realny dług najprawdopodobniej wyniesie ok. 220 mln EUR. Rząd podejmie działania zmierzające do odroczenia części obciążeń finansowych poprzez wprowadzenie euroobligacji. Žugić zapewnił, że Ministerstwo ...

Read More »

Czarnogóra: Ministerstwo Finansów przygotowuje oręż do walki z zadłużeniem

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o odpowiedzialności finansowej, która powinna zacząć obowiązywać 1 stycznia 2013 r. Konsultacje publiczne ws. ustawy potrwają do 16 grudnia. Jej celem jest zmniejszenie bieżących wydatków i redukcja zadłużenia, a także prowadzenie odpowiedzialnej i ostrożnej polityki finansowej państwa. Ustawa o odpowiedzialności finansowej przewiduje, że projekt ustawy budżetowej będzie przygotowywany i realizowany zgodnie z zawartymi w niej ...

Read More »

Czarnogóra: 9 – 15 kwietnia 2012 r.

15 kwietnia 2012 Małe zainteresowanie żywnością ekologiczną Pomimo dogodnych warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego, Czarnogóra nie wykorzystuje do końca swoich możliwości. Największym problemem jest mały popyt na towary tego pochodzenia, co w dużej mierze wynika z nieświadomości ludzi na temat zdrowego żywienia. Do takiego wniosku doszła Agencja Ochrony Środowiska, która na ostatnim spotkaniu okrągłego stołu poruszyła temat produkcji żywności ekologicznej ...

Read More »