Home / Tag Archives: dług publiczny

Tag Archives: dług publiczny

Fitch: ocena Macedonii BB+ ze stabilną perspektywą

Ocena oparta jest na historii niskiej inflacji, umiarkowanym deficycie budżetowym, stosunkowo niskim długu publicznym i dobrze skapitalizowanych bankach z jednej strony oraz na wysokim bezrobociu, ograniczonej elastyczności finansowania fiskalnego i ryzyku politycznym z drugiej. Wzrost PKB został skorygowany w dół, ponieważ Macedonia jest otwartą gospodarką, eksport jest dotknięty recesją w strefie euro, a popyt wewnętrzny wciąż jest obniżony, skonstatowali przedstawiciele ...

Read More »

S&P obniża rating Serbii

Agencja Standard&Poor’s obniżyła rating długoterminowego długu publicznego Serbii w narodowej i obcej walucie o jeden poziom, na BB-. Minister finansów i gospodarki Mladjan Dinkić skomentował, że spodziewał się takiej decyzji. Jako przyczynę obniżenia ratingu S&P podaje nieudolność nowej władzy w podejmowaniu rozwiązań prawnych, które zmierzałyby do stabilizacji polityki finansowej. Agencja przewiduje pogorszenie się sytuacji finansowej Serbii. Zmiana ustawy o Narodowym Banku Serbii ...

Read More »

Czarnogóra: 30.07-5.08.2012 r.

  Dług publiczny osiągnął 1,63 mld EUR Państwowy dług publiczny na koniec czerwca wyniósł 1,63 mld EUR, czyli przekroczył 47,9% PKB, co oznacza że w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie poniżej średniej europejskiej. Według danych przedstawionych w analizie podstawowych tendencji makroekonomicznych sporządzonej przez ministerstwo gospodarki, przychody w pierwszym półroczu wyniosły 473,9 mln EUR, co stanowi 97,1% sześciomiesięcznego planu. Rozchody ...

Read More »