Home / Tag Archives: działalność gospodarcza w Czarnogórze

Tag Archives: działalność gospodarcza w Czarnogórze

Czarnogóra: Ciąg dalszy walki z szarą strefą

Rząd Czarnogóry zaakceptował zaproponowaną przez grupę roboczą propozycję zaostrzenia kar za wykroczenia podatkowe. Każdy, kto przyniesie nieprawidłowo wystawiony rachunek fiskalny, otrzyma nagrodę – zwrot opłaty bądź cześć kary, którą będzie musiał zapłacić wystawca rachunku. Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów. Za niewydawanie właściwych paragonów i brak kasy fiskalnej obecna kara wynosi od 1000 do 6000 EUR, a ma zostać ...

Read More »

Czarnogóra: Rząd rozpoczyna walkę z nielegalnym zatrudnieniem oraz ukrywaniem dochodów

Utworzenie specjalnej grupy roboczej do walki z szarą strefą ogłosiły w zeszłym tygodniu władze Czarnogóry. Związane jest to z palącą koniecznością poprawy sytuacji budżetowej kraju. Grupa ma niezwłocznie przystąpić do szczegółowej analizy i stworzenia planu działania, który zaowocuje skuteczną likwidacją szarej strefy. Przede wszystkim skupić się ma na walce z nielegalnym zatrudnieniem, niezarejestrowaną działalnością gospodarczą, kontroli sprzedaży produktów objętych akcyzą ...

Read More »