Home / Tag Archives: EBOiR w Rumunii

Tag Archives: EBOiR w Rumunii

Rumunia: EBOiR ustalił listę priorytetów gospodarczych na 2013 r.

Priorytety gospodarcze Rumunii na rok 2013 to: wdrożenie reform, które ułatwią inwestycje krajowe i zagraniczne, realizacja założeń dotyczących prywatyzacji oraz polepszenie jakości infrastruktury transportu, jak podaje raport Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Według ekspertów Rumunia powinna przede wszystkim włożyć więcej wysiłku w walkę z biurokracją, polepszy to bowiem klimat inwestycyjny w kraju – z raportu wynika, iż problem ten ...

Read More »

Rumunia: Rząd obniża prognozę wzrostu gospodarczego na 2012 rok z 1,5% do 1,2% PKB

Rząd rumuński obniżył w najnowszym projekcie poprawki do budżetu na 2012 rok prognozę wzrostu gospodarczego z 1,5% do 1,2% wartości PKB. Rządowa prognoza jest dużo bardziej optymistyczna, niż ta podana pod koniec lipca przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (Rumunia: EBOiR obniżył prognozę wzrostu gospodarczego na lata 2012-2013). Przebywająca obecnie w Rumunii misja ekspercka Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wyraziła zgodę ...

Read More »