Home / Tag Archives: edukacja w Chorwacji

Tag Archives: edukacja w Chorwacji

BiH: Różna historia I wojny światowej w szkołach na Bałkanach

Hapšenje Gavrila Principa u Sarajevu - klix.ba

W 100 lat po wybuchu I wojny światowej uczniowie na Bałkanach uczą się różnych wersji historii tego konfliktu. Brak ujednolicenia i sposób tłumaczenia, zwłaszcza przyczyn wojny, mają odzwierciedlenie w konfliktach z lat dziewięćdziesiątych i są najczęściej wykorzystywane w celach politycznych. W związku ze zbliżającą się rocznicą ponownie rozgorzały dyskusje na ten temat. Dopóki istniała Jugosławia, uczniowie uczyli się jednej wersji ...

Read More »

Chorwackie szkolnictwo i edukacja poniżej średniej unijnej

Chorwacka edukacja - tportal.hr

Chorwacja wypada gorzej od średniej unijnej w zakresie edukacji i szkolnictwa – wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską w Monitorze Edukacji i Szkolnictwa. Mimo przeprowadzonych już w tym zakresie reform najmłodszemu członkowi UE trudno będzie osiągnąć do 2020 r. zaplanowane przez KE rezultaty, które w większości przypadków bardzo odbiegają od obecnej chorwackiej średniej. Wyniki nadzorowanych przez OECD badań PISA ...

Read More »

Po raz pierwszy Chorwatki lepiej wykształcone od Chorwatów

Edukacja w Chorwacji - jutarnji.hr

Kobiety w Chorwacji są lepiej wykształcone od mężczyzn – wynika z opublikowanych przez tamtejszy  Państwowy Urząd Statystyczny (Državni zavod za statistiku) uzupełniających danych do spisu powszechnego z 2011 roku. Oprócz informacji dotyczących edukacji obywateli, Chorwacki Urząd Statystyczny podał również te związane z najczęściej spotykanymi w tym kraju imionami i nazwiskami. Chorwatki lepiej wykształcone od Chorwatów Po raz pierwszy w historii ...

Read More »

Chorwacja wśród krajów o „bardzo wysokim stopniu rozwoju społecznego”

Chorwacja awansowała do grupy krajów o „bardzo wysokim stopniu rozwoju społecznego” i zajęła 47 miejsce wśród 187 państw ujętych w tegorocznym Raporcie o Rozwoju Społecznym na Świecie sporządzonym w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP, United Nations Development Programme). Spośród krajów należących do UE Chorwację pod tym względem wyprzedziły niemal wszystkie państwa Unii z wyjątkiem Rumunii (56 miejsce) i ...

Read More »

Chorwacja, Kosowo: Podpisano porozumienie na rzecz rozwoju edukacji

We wtorek, 5 marca br. w Prisztinie, minister edukacji, nauki i technologii w Kosowie, Ramë Buja podpisał umowę z chorwackim ministrem edukacji i sportu, Željko Jovanoviciem na rzecz współpracy w dziale edukacji. Ministrowie dokładnie omówili obecną sytuację, przyszłe cele i konieczność wprowadzenia zmian w szkolnictwie. Minister Ramë Buja podziękował chorwackiemu ministrowi za zaangażowanie i pomoc w rozwoju edukacji w Kosowie. ...

Read More »

Chorwacja: Systematyczny spadek liczby uczniów w węgierskojęzycznych szkołach

Mieszkająca w Chorwacji mniejszość węgierska ma możliwość nauki w języku ojczystym na każdym szczeblu edukacji: od przedszkola po uniwersytet. Mimo to w węgierskojęzycznych szkołach systematycznie spada liczba uczniów. Wielu rodziców węgierskiego pochodzenia coraz rzadziej posyła dzieci do szkół, w których ich pociechy mogą pobierać edukację w ojczystym języku, w efekcie czego w nowym roku szkolnym  spośród czterech istniejących węgierskich szkół ...

Read More »

Chorwacja: Béla Tarr otworzy Szkołę Filmową, ale nie w Splicie

Goszczący na Festiwalu Filmowy w Sarajewie sławny węgierski reżyser Béla Tarr oświadczył, że rezygnuje z pomysłu otwarcia swojej Szkoły Filmowej w Splicie. Jako powód tej decyzji podał sposób, w jaki został potraktowany przez stronę chorwacką i zapowiedział przeniesienie szkoły do innego kraju, nie wykluczający przy tym, że jego wybór padnie na któreś z państw bałkańskich. O planach stworzenia w Splicie ...

Read More »

Chorwacja: Nauka po węgiersku od przedszkola po uniwersytet

27 kwietnia br. w auli uniwersytetu w Osijeku (węg. Eszék) odbędzie się zorganizowana przez Katedrę Literatury i Języka Węgierskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych im. J. J. Strossmayera oraz Węgierskie Koło Nauki i Sztuki w Chorwacji (węg. Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Kör) konferencja „Po węgiersku od przedszkola po uniwersytet”. Wydarzenie wspiera Fundusz im. Bethlena w Budapeszcie. Na konferencję zaproszeni zostali ...

Read More »

Chorwacja: Studenci dzienni na Wydziale Filozoficznym nie zapłacą czesnego

Studenci studiów dziennych na Wydziale Filozoficznym (obejmującym wszystkie kierunki humanistyczne) Uniwersytetu Zagrzebskiego nie będą płacić czesnego, mimo że Ministerstwo Edukacji nie zapewniło uniwersytetowi odpowiednich środków. Dziekan wydziału, Damir Boras, podczas dzisiejszej konferencji prasowej zaapelował do Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu (MZOiŠ) o wypełnienie swoich obowiązków i pokrycie kosztów studiów dla studiujących w trybie dziennym. Władze wydziału oczekują, że ministerstwo spłaci ...

Read More »