Home / Tag Archives: energetyka w Kosowie

Tag Archives: energetyka w Kosowie

Macedonia i Kosowo będą wspólnie walczyć o fundusze unijne

Macedonia i Kosowo będą wspólnie starały się pozyskać środki z funduszy unijnych i przeznaczyć je na wspólną sieć energetyczną (400-kV), budowę dróg Tetovo-Prizren, Skopje-Blace, a także na odnośny odcinek linii kolejowej Belgrad-Prisztina-Skopje-Saloniki-Stambuł. Szczegóły omówiono 14 listopada na spotkaniu macedońskiego Ministra Gospodarki Bekima Neziri z kosowskim Ministrem Rozwoju Gospodarczego, Fadilem Ismajlim. Rozmowa jest rezultatem niedawnego porozumienia zawartego podczas spotkań przedstawicieli krajów ...

Read More »

Kosowo: 28.01 – 3.02.2013 r.

Projekt „Bałkańskie szczyty”, obejmujący tereny Kosowa, znalazł się w finale konkursu WTTC Projekt „Bałkańskie szczyty”, który jest realizowany na terenach przygranicznych Kosowa, Albanii i Czarnogóry, znalazł się w finale konkursu Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council, WTTC). W ramach projektu został wytyczony szlak turystyczny o nazwie „Bałkańskie szczyty”, który łączy górskie miejscowości z Kosowa, Albanii oraz ...

Read More »

Komitet koordynujący zatwierdził dokumenty projektu „Nowe Kosowo”

Komitet koordynacyjny projektu „Nowe Kosowo” zatwierdził projekty dokumentów: „Prośba o składanie wniosków” oraz wstępnych umów z inwestorami. W ciągu następnych czterech tygodni, osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi do nich oraz propozycje zmian. Proces przygotowania dokumentów rozpoczęto w lipcu 2012 r., po usunięciu z pakietu przetargowego planu odnowy elektrowni Kosowo B. Do końca marca 2013 r., Komitet jest zobowiązany do jego ...

Read More »

Kosowo: 21 – 27 stycznia 2013 r.

Forum gospodarcze na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw W czwartek, 24 stycznia br. w Prisztinie, odbyło się forum gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, podczas którego zaprezentowano główne punkty realizacji projektu „Program na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw”, który jest współfinansowany przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA). Projekt na rzecz rozwoju MŚP, mający na celu realizację 3 głównych punktów: ...

Read More »

Kosowo: Nowe inwestycje w sektorze energetycznym

Operator Systemu Przesyłowego i Rynku (Operatori i Sistemit Transmisionit dhe Tregut, KOSTT) opracował plan nowych inwestycji w sieć przesyłową, należącą wcześniej do Korporacji Energetycznej Kosowa (Korporata Energjetike e Kosovës, KEK). Na mocy umowy sprzedaży Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii (KEDS),  linie energetyczne 35 kV i 100kV zostały przekazane  KOSTT. Część z nich jest w dobrym stanie, ale część wymaga renowacji. ...

Read More »

Kosowo, Albania: Projekt budowy elektrowni wodnej Zhuri będzie ponownie rozpatrzony

Ponownie zostanie rozpatrzony projekt budowy elektrowni wodnej Zhuri, która ma powstać na terytorium Kosowa, na północ od Prizrenu. Projekt elektrowni na rzekach Bushtrica, Caje dhe Orgjot powstał dwa lata temu, jednakże z powodu braku porozumienia rządów kosowskiego i albańskiego odnośnie do wykorzystania wód na terenie Albanii, strona kosowska zawiesiła budowę. Utworzono grupę ekspertów, zadaniem której było przeprowadzenie negocjacji ze stroną albańską, ...

Read More »

Gen i Rudnap wygrały przetarg na dostawy energii do Kosowa

Serbskie przedsiębiorstwo energetyczne, Rudnap oraz słoweńskie, Gen zostały ogłoszone zwycięzcami przetargu na dostawy energii  elektrycznej do maja 2013 r., czyli do momentu przejęcia Sieci Dystrybucji Energii Elektrycznej w KEK (KEDS) przez turecką firmę  Çalik&Limak. Zwycięskie przedsiębiorstwa mają dostarczać energię do Kosowa w sytuacjach awaryjnych, a także w momencie, gdy KEK nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię. W przetargu ...

Read More »

Kosowo: Otwarto nową podstację elektryczną w Prisztinie

Korporacja Energetyczna Kosowa (Korporata Energjetike të Kosovës, KEK) oddała do użytku nową podstację elektryczną Prisztina 7, wyposażoną w  dwa transformatory o mocy 2 x 40 MVA. Uruchomienie tej podstacji podniesie jakość usług w zakresie dostaw energii dla mieszkańców i przedsiębiorców z południowych dzielnic stolicy, a także kopalni Kishnica oraz przedsiębiorstwa wodociągowego, a dzięki oddzielnemu wyjściu  dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zwiększy ...

Read More »

Kosowo: Prisztina bardziej zanieczyszczona niż Londyn

Zgodnie z wynikami raportu Banku Światowego, powietrze w Prisztinie jest trzy razy bardziej zanieczyszczone niż w Londynie, z powodu wysokiego stężenia pyłu PM 2,5 w powietrzu, zawierającego mieszaninę szkodliwych dla układu oddechowego, cząstek ciekłych i stałych. Stężenie pyłu PM 2,5 w powietrzu w Prisztinie wynosi średnio 39,5 µg/m3, czyli do trzech razy więcej, niż w większości miast europejskich. Zgodnie z ...

Read More »