Home / Tag Archives: Erasmus

Tag Archives: Erasmus

Pewna przyszłość programu Erasmus+ w Turcji

erasmus plus - erasmus.org.pl

Turecka Narodowa Agencja, która koordynuje program Erasmus+ w tym kraju zapewnia, że mimo wielu krytycznych opinii program wymiany studentów będzie kontynuowany. Nasz kraj, jak do tej pory, będzie korzystał z programu Erasmus, który pomaga młodym ludziom zaistnieć na arenie międzynarodowej – czytamy w oświadczeniu opublikowanym 29 września przez Agencję. To odpowiedź na zarzuty niektórych prorządowych komentatorów, którzy stwierdzili, że Erasmus ...

Read More »

BiH podpisała umowę uczestnictwa w programie Erasmus Plus

erasmus plus - erasmus.org.pl

W Brukseli podpisano umowę między BiH a Unią Europejską o przystąpieniu tego kraju do programu Erasmus Plus, który oferuje wsparcie finansowe w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży i sportu w Europie. Umowę, którą zawarto 19 czerwca 2014, wraz z BiH podpisały także między innymi Serbia, Albania i Czarnogóra. Jak powiedział Minister Spraw Obywatelskich BiH, Sredoje Nović, ministerstwo wraz z władzami, ...

Read More »

56 mln euro dla Macedonii

Komisja Europejska podjęła w piątek decyzję w sprawie przyznania Macedonii kwoty 56 mln euro na wsparcie reform, mających kluczowe znaczenie w procesie akcesyjnym do UE. Pieniądze te zostaną przeznaczone na przeprowadzenie reform systemu sprawiedliwości, gospodarki, rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego. Środki pochodzą z funduszu dwuletniego Programu Krajowego Instrumentów Pomocy Przedakcesyjnej. – Pieniądze te mają pomóc pobudzić rzeczywiste zmiany poprzez dalszą ...

Read More »

Macedonia: Coraz więcej cudzoziemców uczy się języka macedońskiego

Ponad 300 obcokrajowców bierze udział w rocznym kursie przygotowawczym z języka macedońskiego, który potrwa od września 2012 r. do maja 2013 r. Zajęcia odbywają się na Wydziale Filologicznym, a kursanci po zaliczeniu egzaminu końcowego i zdobyciu świadectwa, będą mogli ubiegać się w kolejnym roku akademickim o przyjęcie na studia na dowolnym wydziale Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Skopju. Ćwiczenia, umożliwiające ...

Read More »