Home / Tag Archives: Eurostat

Tag Archives: Eurostat

Serbia: ceny żywności niższe o ⅓ od średniej unijnej

hrana

Według najnowszych badań Eurostatu standard Serbii to 45% średniej Unii Europejskiej. Oznacza to, że w Serbii na zakup tych samych produktów potrzebne jest o 45% mniej, niż w kraju, który prezentowałby “średnią unijną”. Ceny żywności stanowią zaś 69% średniej. Eurostat badał ceny wydatków w 38 państwach. Analizowano nie tylko ceny żywności, ale łącznie 400 grup produktów i usług, między innymi ...

Read More »

Czarnogóra: Pensja minimalna druga najwyższa na Bałkanach Zachodnich

A bank employee counts Euro notes at Kasikornbank in Bangkok

Według najnowszych danych Eurostatu płace minimalne w UE wahają się od 184 EUR w Bułgarii do 1,92 tys. EUR w Luksemburgu. Wśród mieszkańców Bałkanów najniższą płacę minimalną otrzymują mieszkańcy Kosowa, Macedonii i Albanii, natomiast najwyższa mogą cieszyć się mieszkańcy Chorwacji i Czarnogóry. Jak podaje Anadolu Agency pensje minimalne na Bałkanach należą do najniższych w Europie. Według najświeższych informacji płaca minimalna ...

Read More »

Czarnogóra: Zarobki kobiet mniejsze o 14% od zarobków mężczyzn

businessman with bonus - europarl.de

Kobiety w Czarnogórze w 2013 r. zarabiały 14% mniej niż mężczyźni, pokazują dane Czarnogórskiego Urzędu Statystycznego (Monstat). Średnia płaca kobiety 31. marca 2013 r. wynosiła 667 EUR, a mężczyzny 775 EUR. Pod pojęciem przeciętnego wynagrodzenia pracownika etatowego należy rozumieć zapłatę za wykonaną pracę oraz czas spędzony w miejscu pracy, podwyżki, zasiłki chorobowe i wszelkie inne przychody podlegające opodatkowaniu z tytułu ...

Read More »

Czarnogóra: Płaca minimalna jedną z najwyższych w regionie

httpwww.eksperciwoswiacie.plgfxoswiatainfouserfilesimagesaktualnosci_oswiatowedodatkowe_pieniadze_na_przedszkola_w_2012r.jpg

W świetle oficjalnych danych, najwyższe przeciętne wynagrodzenie w Czarnogórze bez podatku i składek otrzymują pracownicy w instytucjach finansowych, gdzie średnia płaca za październik wynosiła 873 EUR. Pensja zatrudnionych w dziale energetyki wynosiła 813 EUR, informacji – 696 EUR a nieruchomościach – 685 EUR. Najmniejszą płacę mają natomiast pracownicy w handlu – 327 EUR oraz administracji – 356 EUR. Natomiast wśród ...

Read More »

BiH: Wstępne wyniki spisu powszechnego

httpwww.seebiz.netwp-contentuploads201311aa_picture_20131105_914178_high.jpg

5 listopada br. podczas wspólnej konferencji prasowej Ministra Transportu i Komunikacji BiH, Damira Hadžicia, dyrektora Agencji ds. Statystyki BiH, Zdenka Milanovicia oraz dyrektorek Urzędów Statystycznych entitetów, Hidajety Bajramović i Radmili Čičković przedstawiono wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Spis, który został przeprowadzony w dniach 1-15 października br. został pozytywnie oceniony przez Eurostat. Wstępne wyniki mogą ulec zmianie w ...

Read More »

Społeczeństwo bułgarskie coraz starsze

źródło-vesti.bg

Jak ujawniła kierownik Zakładu Spraw Demograficznych, Etnicznych i Równych Szans przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Emilija Wojnowa, osoby, które ukończyły 65 lat stanowią prawie 20% społeczeństwa bułgarskiego. Według badań Zakładu, do 2015 roku takich osób będzie ponad 1,5 miliona. Starzejące się społeczeństwo stanowi poważny problem w całej Unii Europejskiej. Bułgaria ma najniższą liczbę młodych ludzi w całej Europie. Według ...

Read More »

Bułgaria wśród państw UE z najniższą inflacją

źródło-dnevnik.bg

Według ostatnich danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), inflacja w Bułgarii w lipcu br. była jedną z najniższych w UE. W całej strefie UE zaś utrzymuje się ona na poziomie stabilnym, od 1,6%. Wskaźnik deflacji w miesiącu lipcu wyniósł od 0,5%. Oprócz Bułgarii, której inflacja w ostatnim miesiącu wyniosła 0,0%, bardzo niski jej poziom został zanotowany również w Grecji (-0,5%) oraz ...

Read More »

Eurostat: BiH na ostatnim miejscu pod względem PKB

Eurostat - www.epp.eurostat.ec.europa.eu.

BiH w 2012 r. znalazła się na ostatnim miejscu pod względem Produktu Krajowego Brutto przypadającego na jednego mieszkańca, wyrażonego za pomocą parytetu siły nabywczej, który wyniósł 28 procent średniej unijnej, pokazują dane Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat). W krajach członkowskich UE wartość PKB per capita wyrażona za pomocą parytetu siły nabywczej wynosiła od 47 do 271 procent średniej unijnej, oświadczył Urząd ...

Read More »

Macedonia: Masowa emigracja młodych ludzi z kraju

pat - www.radiomof.mk

Pieniądze, wyższa jakość wykształcenia, lepiej płatna praca, miłość – oto kilka przyczyn, które co roku powodują, że tysiące młodych osób decyduje się opuścić granice swojej ojczyzny. Choć instytucje państwowe nie podają danych o tym, ile osób wyjechało z Macedonii w poszukiwaniu lepszego jutra, urząd statystyczny Unii Europejskiej Eurostat ogłosił, że między 1998 a 2011 rokiem 230 tys. mieszkańców Macedonii oficjalnie ...

Read More »

Bułgaria: 25.02 – 03.03.2013 r.

Problem z przewozem towarów importowanych z Bułgarii do Kosowa Bułgaria nie wywiązuje się z umowy międzynarodowej o transporcie towarów, zawartej z Kosowem. Tym samym kosowscy przewoźnicy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych opłat, które umowa miała znieść. W tym celu przewodniczący Kosowskiej Izby Gospodarczej (OEK) Safet Gërxhaliu wystosował pismo do władz Bułgarii o powzięcie odpowiednich działań na rzecz wdrożenia postanowień podpisanej ...

Read More »