Home / Tag Archives: Eurostat (page 5)

Tag Archives: Eurostat

UNHCR: Serbia na 4. miejscu pod względem liczby wniosków o azyl w 2011 r.

Serbia, której obywatele w 2010 r. złożyli największą liczbę wniosków o azyl, w 2011 r. zajęła pod tym względem 4. miejsce, poinformowała Kancelaria Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Pierwsze miejsce zajął Afganistan z liczbą ponad 35 700 wniosków, o 1/3 więcej niż rok wcześniej. UNHCR stwierdził, że liczba podań o azyl w 44 krajach wysoko rozwiniętych zwiększyła się w ...

Read More »

Słowenia: Wzrost kosztów pracy o 0,8 %

Koszty pracy jednej przepracowanej godziny w Słowenii w ostatnim kwartale 2011 roku były średnio o 0,8% wyższe niż w ostatnim kwartale 2010 roku. Według oceny Urzędu Statystycznego Republiki Słowenii jednym z powodów wzrostu kosztów pracy była mniejsza liczba dni roboczych. W strukturze kosztów pracy wzrosły jedynie koszty płac, dokładnie o 1,3%, natomiast pozostałe koszty spadły o 2,1%. Na całkowite koszty ...

Read More »

Bułgaria: Najniższe wynagrodzenie minimalne spośród państw UE

Na podstawie danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) Bułgaria znajduje się na ostatnim miejscu w zakresie minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 138 EUR. Wyżej na liście znajdują się Rumunia (162 EUR), państwa bałtyckie i Węgry (200 – 300 EUR), zaś w Czechach, Słowacji i Polsce minimalna płaca waha się  od 300 do 400 EUR. Najwyższe minimalne wynagrodzenie otrzymują mieszkańcy Luksemburga (1801 EUR), ...

Read More »

Grecja: 27,7% obywateli żyje na granicy ubóstwa

Zgodnie z badaniem Eurostatu, którego wyniki opublikowano w minioną środę, odsetek Greków żyjących w ubóstwie i wykluczeniu społecznym wyniósł w 2011 roku 27,7% ludności kraju, czyli 3,031 mln ludzi.   Blisko granicy ubóstwa żyje 28,7% dzieci i młodzieży do lat siedemnastu, 27,7% populacji w wieku 18-64 lat i 26,7% Greków powyżej 65 roku życia. W całej Unii Europejskiej jest to ...

Read More »

Ceny w BiH 50% niższe niż regionie i w krajach UE

Ogólny poziom cen w Bośni i Hercegowinie jest niższy o 50% w stosunku do średniej obliczonej dla 27 państw członkowskich UE, jednak wynik ten nie plasuje BiH w ogonie Europy. Odwrotnie prezentuje się wskaźnik klasyfikacji spożycia indywidualnego (COICOP), który należy do najniższych w Europie – podaje Urząd Statystyczny BiH, na podstawie danych Eurostatu. Ogólny poziom cen w BiH jest wyższy ...

Read More »