Home / Tag Archives: gospodarka Bułgarii (page 6)

Tag Archives: gospodarka Bułgarii

Bułgaria: Gospodarstwa domowe zaciskają pasa

Według danych Narodowego Banku Bułgarii (BNB), w 2011 r. nastąpił najwyższy kwartalny wzrost zdeponowanych pieniędzy na lokatach oszczędnościowych – wyniósł on 4,5%, czyli 1,4 mld BGN (ok. 3,19 mld PLN). Przyczyniła się do tego niepewna sytuacja ekonomiczna państw strefy euro oraz zapowiedź nowej fali kryzysu. W trakcie recesji gospodarczej wzrasta ryzyko utraty pracy a tym samym utraty źródła stałych dochodów. ...

Read More »

Bułgaria: 23 – 29 stycznia 2012 r.

29 stycznia 2012 r. Zakończył się pierwszy bułgarski konkurs na aplikację do Windows Phone Konkurs został ogłoszony przez Microsoft Bulgaria w listopadzie ubiegłego roku. Inicjatywa odbyła się we współpracy z grupami konsumentów skupionych wokół technologii .NET i Silverlight, a temat konkursu brzmiał „Piękno tkwi w małych rzeczach”. Pierwsze miejsce zajęła aplikacja MotoTest, przeznaczona do teoretycznego przygotowania do egzaminu przyszłych kierowców. ...

Read More »

Bułgaria: Boom kredytowy

Według danych Narodowego Banku Bułgarii (BNB) liczba instytucji finansowych oferujących szybkie kredyty podwoiła się. Do 11 stycznia 2012 r. w Bułgarii zostało zarejestrowanych 148 takich spółek. Dla porównania, w tym samym czasie w ubiegłym roku było ich zaledwie 73. To prawdziwa rewolucja w rozwoju tej branży, mająca miejsce w czasie, kiedy bardzo wielu przedsiębiorców zamyka swoje działalności gospodarcze i cały ...

Read More »

Bułgaria: 9 – 15 stycznia 2012 r.

15 stycznia 2012 r. Niemcy wśród wiodących inwestorów w Bułgarii Od 15 lat kraj ten zajmuje piąte miejsce pod względem inwestycji w wysokości 2,7 mld EUR. 160 firm z sukcesem zainwestowało 132 mln EUR, a w przypadku 59 firm inwestorzy spłacili pożyczki udzielone przez ich spółki dominujące. Ponadto dwie duże niemieckie firmy zainwestowały w tym roku ponad 200 mln EUR ...

Read More »

Bułgaria: Eksport towarów wzrasta, ale bilans handlowy pozostaje ujemny

W okresie od stycznia do listopada 2011 r. eksport towarów do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 30,5%, zaś do krajów trzecich – o 26,5%. Wstępne dane Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) pokazują, że w ciągu pierwszych 11 miesięcy ubiegłego roku wartość eksportu towarów bułgarskich wyniosła 36,2 mld lewów (ok. 82,9 mld zł), co stanowi wzrost o 30,6% w stosunku do tego ...

Read More »

Bułgaria: 2 – 8 stycznia 2012 r.

8 stycznia 2012 r., Mniej inwestycji w kapitał trwały Raiffeisenbank Bulgaria EAD opublikował wyniki miesięcznej analizy danych makroekonomicznych z końca grudnia 2011 roku. Rezultaty wskazują na zmiany w rozwoju bułgarskiej gospodarki w trzecim kwartale, przy czym popyt krajowy był głównym czynnikiem rozwoju. Ponadto oszczędności Bułgarów spadły po raz pierwszy od początku kryzysu, co ma potwierdzać wyraźne ożywienie popytu. Wyjątkowo niska ...

Read More »

Bułgaria: Zagrożenie dla sektora finansowego

– Wysokie zadłużenia przedsiębiorstw względem sektora niefinansowego, ciągła dekapitalizacja i spadek wartości aktywów gwarancyjnych stwarzają potencjalne zagrożenie dla stabilności krajowego systemu bankowego, bowiem gwarancje finansowe nie posiadają już funkcji stabilizującej, powiedział przewodniczący Bułgarskiej Izby Gospodarczej (BSK), Bożydar Danew. Przedstawił on dane dotyczące stanu zadłużeń przedsiębiorstw należących do sektora niefinansowego na koniec roku 2010. Według danych Izby, w porównaniu do 2005 ...

Read More »

Bułgaria: 26.12 – 1.01

  1 stycznia 2012 r., Bułgarskie społeczeństwo coraz bardziej oszczędne Bułgarzy zaoszczędzili kolejne 410 mln lewów (ok. 934,8 mln zł), osiągając poziom 31,1 mld lewów (ok. 70,908 mld zł) na lokatach bankowych. W skali rocznej oszczedności wynoszą 3,8 mld lewów (ok. 8,664 mld zł). Zagraniczne banki nadal wycofują swoje środki z Bułgarii, które w listopadzie zmniejszyły się o 663 mln ...

Read More »

Bułgaria: Fundusze z UE nie zmniejszyły przepaści między regionami

Pieniądze z funduszy europejskich nie tylko nie zmniejszyły przepaści między najbiedniejszymi obszarami Bułgarii (Północno-Zachodni i Północno-Centralny) a najbogatszymi (Południowo-Zachodni, Sofia), ale spowodowały, że stała się ona jeszcze bardziej widoczna. Pomimo funduszy, których celem było właśnie zmniejszenie dystansu między regionami, najbiedniejsze nadal pozostają w tyle, podczas gdy Sofia zgarnia śmietankę programów operacyjnych z największą częścią zakontraktowanych środków na jednego mieszkańca, informuje ...

Read More »

Bułgaria: Rosja domaga się spłaty kosztów „Burgas-Aleksandroupolis”

Sofia | 27 grudnia 2011 r., Rosyjski minister ds. energetyki, Siergiej Szmatko oznajmił, że Rosja obliczy koszty projektu budowy rurociągu „Burgas-Aleksandroupolis” i przedstawi je do spłaty stronie bułgarskiej, która oficjalnie zrezygnowała z udziału w projekcie. – Będzie przeprowadzona ocena prawna (działań Bułgarii – przyp. red.). Zostanie wykonana inwentaryzacja kosztów, które zostały poniesione przez operatorów w tym zakresie. Zgodnie z obowiązującymi ...

Read More »