Home / Tag Archives: gospodarka Bułgarii (page 8)

Tag Archives: gospodarka Bułgarii

Bułgaria: 24 – 30 października 2011 r.

30 października 2011r., Letni kurort Albena da pracę Bułgarom Besarabskim Zarząd kurortu zaoferuje pracę Bułgarom Besarabskim w przyszłym sezonie letnim. Na początku listopada dyrektor wykonawczy kurortu, Krasimir Stanew odwiedzi Bołgrad i przedstawi władzom lokalnym ofertę otwarcia biura turystycznego w kwietniu 2012 r. Oferta zawiera nie tylko propozycje wycieczek do Bułgarii, ale również pracy w dziedzinie hotelarstwa, restauratorstwa i rolnictwa. Kurort ...

Read More »

Bułgaria: 10 – 16 października 2011 r.

16 października 2011 r., Bułgaria robi postępy w niespokojnym regionie, Ograniczenie kosztów i wzrost przychodów ma zmniejszyć deficyt budżetowy do poniżej 3% PKB. Dzięki długowi publicznemu mniejszemu niż 20% PKB, polityce fiskalnej wspieranej przez prawne próby ograniczenia deficytu do 2% PKB, oraz zmniejszeniu wydatków publicznych o 40%, ryzyko finansowe dla Bułgarii jest minimalne. Eksport znacznie przewyższył import, wspomagany przez wzrost ...

Read More »

Bułgaria: 1 – 9 października 2011 r.

9 października 2011r., 20 tys. lewów dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Agencja Pracy będzie udzielała bezzwrotnych dotacji w wysokości 20 tys. lewów (ok. 40 tys. zł.) bezrobotnym na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Środki przeznaczone na program obejmie 10 000 ludzi, którzy będą szkoleni w dwóch dziedzinach – „małe i średnie firmy” oraz „usługi biznesowe”. Szkolenie będzie trwało od dwóch ...

Read More »