Home / Tag Archives: gospodarka Czarnogóry (page 10)

Tag Archives: gospodarka Czarnogóry

Czarnogóra: Najwięcej ofert pracy skierowanych do osób bez kwalifikacji

praca - aa.com.tr

Informacje Czarnogórskiego Urzędu Pracy (ZZZCG) pokazują, że w Czarnogórze najłatwiej otrzymać pracę mając wykształcenie zaledwie podstawowe; w ostatnim półroczu opublikowano  14 tys. 405 ofert pracy wymagających wykształcenia podstawowego. W Czarnogórze najmniejsze widoki na znalezienie zatrudnienia maja osoby posiadające wykształcenie wyższe, natomiast etaty najłatwiej otrzymują osoby bez wykształcenia kierunkowego, a węc osoby które ukończyły 8 klas szkoły podstawowej. Jedną trzecią z ...

Read More »

Czarnogóra nie obawia się konieczności porzucenia euro na czas negocjacji akcesyjnych

euro.slobodnaevropa.org

Bank Centralny Czarnogóry (CBCG) ocenia, że praktycznie nie istnieje możliwość, aby UE w trakcie negocjacji przedakcesyjnych zażądała od Czarnogóry wycofania waluty euro. Pytanie takie zaczęło się pojawiać, ponieważ w ramach 17. rozdziału negocjacji akcesyjnych, (którego otwarcie oczekiwane jest jeszcze w tym roku) sprawa ta będzie po raz kolejny wnikliwie rozpatrywana. Na  temat  korzystania przez Czarnogórę waluty euro padło wiele argumentów ...

Read More »

Czarnogóra: Handel nielegalnymi papierosami znów kwitnie

papierosy - http://www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

Udział nielegalnych papierosów w   całym  rynku wyrobów tytoniowych w ub. wyniósł  ok. 20%. Początek tego roku także wskazuje na trend wzrostowy szarej strefy wyrobów  tytoniowych – informuje Agencja ds. Wyrobów Tytoniowych (Agencja za duvan). Zgodnie z informacjami dotyczącymi wielkości sprzedaży papierosów legalnymi kanałami, udział szarej strefy w całym rynku wyrobów tytoniowych wyniósł ok. 20%. To przynosi wielką szkodę gospodarce Czarnogóry ...

Read More »

Czarnogóra przystąpiła do europejskiego programu Horyzont 2020

Czarnogóra w UE - kip.ba

1 lipca br. Czarnogóra, jako jeden z krajów w regionie, przystąpiła do nowego, siedmioletniego programu Unii Europejskiej, Horyzont 2020, wartego 77 mld euro. Międzynarodowe porozumienie o włączeniu się kraju do projektu podpisał dyrektor ds. nauki i innowacji Unii Europejskiej Robert John Smith, a ze strony Czarnogóry, minister nauki, prof. dr Sanja Vlahović. Przystąpienie do projektu podpisane zostało także przez Serbię ...

Read More »

Czarnogóra: Co dziesiąte przedsiębiorstwo należy do kobiety

kobiety w zarządzie - vijesti.me

Kobiety w Czarnogórze jeszcze nie mają równej mężczyznom siły ekonomicznej w odróżnieniu od gospodarek rozwiniętych, w których kobiety są inicjatorkami zmian społecznych i aktywnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego  – ocenia doradca Unii Pracodawców na Rzecz Przedsiębiorczości Kobiet Zvezdana Oluić. Zgodnie z jej słowami, chociaż w populacji daje się zauważyć przewagę kobiet, biorąc pod uwagę ich udział w życiu gospodarczym ...

Read More »

Czarnogóra podpisała porozumienie o uczestnictwie w programie COSME

Czarnogóra i UE

Minister gospodarki Vladimir Kavarić Kavrić podpisał w  Brukseli porozumienie o przystąpieniu Czarnogóry do programu Unii Europejskiej „Konkurencyjność firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw” (COSME). Porozumienie zostało podpisane z wiceprzewodniczącym UE Antonio Tajanim. Program COSME dysponuje budżetem o wartości 2,3 mld EUR  do 2020 r. i  będzie kontynuacją wcześniejszego „Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji” (CIP). Program jest bardziej skoncentrowany na ...

Read More »

Czarnogóra: Zadłużenie w obrocie gosopodarczym wynosi już niemal pół miliarda euro

businessman with bonus - europarl.de

Problem braku płynności finansowej w gospodarce staje się coraz wyraźniejszy, a liczne próby rozwiązania problemu podejmowane przez  władze, banki i przedsiębiorców nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Znajduje to potwierdzenie w danych Banku Centralnego Czarnogóry (CBCG) o niezapłaconych należnościach między przedsiębiorcami, które w końcu 2009 r. wynosiły 177,1 mln EUR, by w końcu maja 2014 r. wzrosnąć aż do 492,6 mln EUR. ...

Read More »

Czarnogóra: Subwencje dla pracodawców zatrudniających osoby poniżej 25 r. życia

bezrobocie

Urząd Pracy (Zavod za zapošljavanje Crne Gore) ogłosił  przyznawanie subwencji pracodawcom zatrudniającym do prac sezonowych osoby poniżej 25. roku życia. Prawo do uzyskania subwencji można zrealizować w okresie od 1 czerwca do 30 września. Subwencje za osoby, które nie mają żadnego doświadczenia zawodowego i nigdzie nie pracowały wyniesie 100 EUR, natomiast  za osoby z doświadczeniem zawodowym, które nie pracowały przez ...

Read More »

Czarnogóra ma najlepszy klimat inwestycyjny spośród kandydatów do UE

euro.slobodnaevropa.org

Czarnogóra w  raporcie o konkurencyjności uzyskała 4,07 pkt i wyprzedza większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej – napisano w raporcie o konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). W raporcie „Budowa Konkurencyjnej Europy” oceniono, że czarnogórska gospodarka charakteryzuje się korzystnym klimatem dla przedsiębiorczości, wykraczającym ponad średnią UE i o wiele wyższym niż w pozostałych krajach kandydujące do UE. Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego ...

Read More »

Czarnogóra: Każdy obywatel Czarnogóry jest zadłużony na 1 364 EUR

euro - pgportal.me

Całkowite długi kredytowe mieszkańców Czarnogóry, włączając w to zadłużenie na kartach kredytowych, 30 kwietnia 2014 r. wynosiło 887,3 mln EUR. Tylko z tytułu kredytów mieszkańcy Czarnogóry mieli zobowiązania finansowe w wysokości 853,2 mln EUR. Jeżeli łączną kwotę zobowiązań finansowych podzielić przez liczbę mieszkańców (według informacji ze Monstat ze spisu powszechnego w 2011 r. ich liczba wynosi 625 tys. 266 osób) ...

Read More »