Home / Tag Archives: gospodarka Czarnogóry (page 9)

Tag Archives: gospodarka Czarnogóry

Czarnogóra w Raporcie o Globalnej Konkurencyjności oceniona najlepiej z krajów regionu

Czarnogóra i UE

W kwestii racjonalności wydatków i zarządzania publicznymi pieniędzmi Czarnogóra znalazła się na 55. miejscu wśród 144 sklasyfikowanych państw – w rankingu kraje uporządkowano od tych najrozsądniej gospodarujących państwowymi finansami do najrozrzutniejszych.  Analiza pracy różnych instytucji publicznych jest częścią Raportu o Globalnej Konkurencyjności, publikowanego corocznie przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF); jedną z najważniejszych  części badania jest ta odnosząca się do wydatkowania ...

Read More »

Czarnogóra: UPCG przyznała nagrody przedsiębiorcom odpowiedzialnym społecznie

współpraca-belgradepartments.org

Na uroczystej ceremonii zorganizowanej przez  Unię Pracodawców Czarnogóry (UPCG) w EU Info Centar, czarnogórskim przedsiębiorcom wręczono nagrody za prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie w 2014 r. W ten sposób nagrodzone przedsiębiorstwa z Czarnogóry dołączyły do laureatów z Chorwacji, Macedonii, Rumunii i Turcji, gdzie nagrody te przyznano po raz pierwszy. Wyróżnienia mają promować dobre praktyki biznesu odpowiedzialnego społecznie w Czarnogórze oraz przedsiębiorstwa, ...

Read More »

Czarnogóra: Niezbędna popularyzacja kształcenia przez całe życie

nauczyciele-tovima

Niemal jedna trzecia mieszkańców Czarnogóry powyżej 15 r. życia może pochwalić się  wykształceniem podstawowym lub zaledwie niepełnym podstawowym. Jest tak, chociaż  Czarnogóra może pochwalić się programem przewidującym ścieżki kształcenia dla dorosłych, zarówno w zakresie szkoły podstawowej jak i średniej,  największym jednak problemem pozostaje stosunkowo niewielkie zainteresowanie osób dla których oferta jest przygotowana. Dane te napawają niepokojem, szczególnie w świetle obecnych ...

Read More »

Czarnogóra z funduszy IPA do 2020 r. może dostać nawet 270,5 mln EUR

Czarnogóra i UE

Czarnogóra z funduszy Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) w latach 2014-20 może liczyć nawet na 270,5 mln EUR, nie wliczając w to pieniędzy przeznaczonych  na współpracę regionalną – podają informacje rządu i Komisji Europejskiej (KE). Jak informuje KE w strategicznym dokumencie dla Unii Międzyparlamentarnej (IPU) w ramach perspektywy finansowej 2014-20, Czarnogórze przydzielono ok. 270,5 mln EUR,  z czego najwięcej przeznaczono na ...

Read More »

Czarnogóra: Skromna oferta hotelowa gay-friendly

lgbt-www.thesaint-online.com

W Czarnogórze jedynie dwa hotele reklamują się jako gay-friendly, natomiast większość przedstawicieli branży turystycznej wyraźnie protestuje przeciwko specjalnego wyróżnianiu tej grupy gości, która jest dla światowego przemysłu turystycznego łakomym kąskiem, ponieważ stanowi źródło znaczących dochodów. Termin gay-friendly oznacza miejsca oferujące specjalne oferty  dla gości ze społeczności LGTB; na razie w Czarnogórze są tylko dwa takie obiekty – hotele Splendid i ...

Read More »

Czarnogóra: EPCG ponosi straty z powodu kradzieży linii wysokiego napięcia

EPCG

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) ponosi wielkie straty z powodu coraz częstszych kradzieży elementów sieci przesyłowej ze słupów energetycznych i stacji transformatorowych. Tylko od początku tego roku do chwili obecnej EPCG odnotowała kradzież elementów 11 stacji transformatorowych i 15 transformatorów niskiego napięcia, a straty z powodu kradzieży wyniosły ok. 60 mln EUR. Spółka ubolewa, że policja dotychczas nie zdołała wykryć żadnego ...

Read More »

Czarnogóra: Ceny mieszkań stabilizują się

mieszkania - siol.net

Ceny mieszkań w Czarnogórze wyhamują, możliwy jest nawet niewielki spadek cen w nadchodzącym okresie – ocenia właściciel firmy Zetagradnja Blagota Radović, komentując informacje Czarnogórskiego rzędu Statystycznego (Monstat) o spadku cen nowobudowanych mieszkań w drugim kwartale. Eksperci oceniają, że nie można oczekiwać zwiększenia popytu na mieszkania bez osiągnięcia europejskich standardów w kredytowaniu mieszkań, co oznacza kredyty hipoteczne  z oprocentowaniem 3-4%; na ...

Read More »

Czarnogóra: Transfery pieniężne od diaspory wzrosły o 1,6%

euro - pgportal.me

Wedle wstępnych  danych Banku Centralnego Czarnogóry CBCG, całkowita suma środków transferowanych z zagranicy do Czarnogóry w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2014 r. wyniosła 144,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich (MVPEI) twierdzi, że tylko w latach 2012-13 roczne wpływy z transferów pieniężnych wyniosły ok. 350 mln ...

Read More »

Czarnogóra: Eksport wzrósł o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem

hrana

Przez pierwsze 6 miesięcy 2014 r. w porównaniu z ub. eksport produktów rolno-spożywczych  wzrósł o 40% (9,7 mln EUR), natomiast import nieznacznie spadł, o ok. 220 tys. EUR – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministarstvo Poljoprivrede i Ruralnog Razvoja). To znaczy, że zysk netto w wymianie handlowej produktów rolnych osiągnął 10 mln EUR, natomiast pokrycie importu eksportem w ciągu ...

Read More »

Czarnogóra: Rosyjskie sankcje mogą negatywnie odbić się na rolnictwie

hrana

Decyzja Rosji o jednorocznym zakazie importu określonych produktów rolnych z krajów, które wprowadziły sankcje lub je poparły będzie miała negatywny wpływ także na produkcję rolną w Czarnogórze; największe starty mogą ponieść producenci mięsa – przewiduje wiceprezes Unii Pracodawców Czarnogóry (UPCG) Željko Vidaković. Oficjalnie Moskwa zakaz importu ogłosiła wczoraj. Zdaniem Vidakovicia taka decyzja na pewno będzie miała negatywny wpływ na czarnogórskie ...

Read More »