Home / Tag Archives: gospodarka Macedonii

Tag Archives: gospodarka Macedonii

Małe i duże problemy Macedonii w 2015 roku

fot: european-times.com

W połowie stycznia 2016 roku upływa termin, w którym premier Nikola Gruevski, zgodnie z ponadpartyjnym porozumieniem zawartym 15 lipca przy udziale mediatorów UE i USA, powinien podać się do dymisji umożliwiając tym samym przeprowadzenie demokratycznych wyborów parlamentarnych wyznaczonych na kwiecień 2016 roku. Zdaniem komentatorów parta rządząca VMRO-DPMNE[1] zrobi wszystko by utrzymać się u władzy, a zawarte w lipcu porozumienie miało ...

Read More »

Macedonia musi walczyć z ubóstwem – Bank Światowy

The_World_Bank_Group

Macedonia musi dążyć do zmniejszenia poziomu ubóstwa i zapewnienia sprawiedliwego podziału dochodów – to główne zalecenia zawarte w przygotowanym przez Bank Światowy sprawozdaniu dla Europy Południowo-Wschodniej (Macedonia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Serbia), które zostało zaprezentowane w Tiranie. Raport wskazuje ponadto, że wzrost gospodarczy w Macedonii, w pierwszej połowie 2013 roku jest najwyższy w regionie i wynosi 3,4%. ...

Read More »

Macedonia: 11 – 17 lutego 2013 r.

Spadek indeksów giełdowych Indeks MBI-10 spadł o 1,6% i zamknął się na poziomie 1896,03,25 pkt, a MBID spadł o 0,2% do poziomu 2123,66 pkt. Łączny obrót na giełdzie w ubiegłym tygodniu spadł do poziomu 26,6 mln MKD (433 tys. EUR), w stosunku do tygodnia poprzedzającego, kiedy wyniósł on 40 mln MKD. Najwyżej notowane akcje w zeszłym tygodniu to akcje banku ...

Read More »

Macedonia: Minimalny wzrost PKB

Macedońska gospodarka w trzecim kwartale bieżącego roku zanotowała wzrost na poziomie 0,2% PKB, po tym, jak w dwóch poprzednich kwartałach odnotowano spadek PKB (w pierwszym o 0,9%, a w drugim o 0,7%). Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego w trzecim kwartale tego roku wzrost zanotowano w kilku sektorach. Największy w budownictwie (o 16,7%), transporcie (o 3%), gospodarce magazynowej i łączności (o ...

Read More »

Macedonia 19 – 25 listopada 2012 r.

Otwarto nową fabrykę Pekabesko Nowe centrum produkcyjno-logistyczne do produkcji wyrobów mięsnych zostało otwarte w skopijskiej dzielnicy Ilinden. Jest to kolejna inwestycja Pekabesko (jednej z największych macedońskich firm, zajmująca się przetwarzaniem i dystrybucją żywności), która wyniosła 13 mln EUR, z czego 9,5 miliona pochodzi z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Macedońskiego Banku Rozwoju (MBPR), wspierającego przedsiębiorców. Pozostałe pieniądze to wkład ...

Read More »

Skopje: Otwarto nową fabrykę Pekabesko

Nowe centrum produkcyjno-logistyczne do produkcji wyrobów mięsnych zostało otwarte w skopijskiej dzielnicy Ilinden. Jest to kolejna inwestycja Pekabesko (jednej z największych macedońskich firm, zajmująca się przetwarzaniem i dystrybucją żywności), która wyniosła 13 mln EUR, z czego 9,5 miliona pochodzi z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Macedońskiego Banku Rozwoju (MBPR), wspierającego przedsiębiorców. Pozostałe pieniądze to wkład własny inwestora. Centrum zostało ...

Read More »

Macedonia: 12 – 18 listopada 2012 r.

Polska firma chce wprowadzić elektroniczny system opłat drogowych Polskie przedsiębiorstwo PTI, przy udziale partnera biznesowego – firmy TEKSEL, chce wziąć udział w budowie elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd macedońskimi autostradami. PTI chce zaimplementować system DSRC, który został już wdrożony i sprawdzony w Polsce.   Na Jeziorze Ochrydzkim powstanie pas startowy Ministerstwo Finansów zaprasza do budowy wodnego pasa startowego na ...

Read More »

Macedonia: 5 -11 listopada 2012 r.

200 najlepszych firm w Macedonii OKTA, Makpetrol i Johnson Matthey to największe firmy według kryterium całkowitego dochodu, podczas gdy Makedonski Telekom, Kameni Most Komunikacii i T-Mobile odnotowały największe zyski. Euro Business Centre po raz 9. sporządził ranking krajowych firm, tym razem według osiągnięć w 2011 roku. Makedonski Telekom zrealizował zysk w wysokości 100 mln EUR (3% więcej w roku ubiegłym), ...

Read More »

Kosowo: 5 – 11 listopada 2012 r.

Komisja Europejska przeznaczyła 63 mln EUR dla Kosowa Rząd Kosowa otrzyma 63 mln EUR na przeprowadzenie niezbędnych reform w państwie. Kwota zostanie sfinansowana z programu Komisji Europejskiej, IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej). Środki te zostaną wykorzystane głównie na przeprowadzenie reform w sądownictwie i administracji publicznej, które wpłyną na rozwój sektora prywatnego, edukację i poprawę infrastruktury drogowej.   30 mld euro w ...

Read More »

EBOiR, BŚ i EBI przeznaczą 30 mld euro w ramach pomocy dla Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Bank Światowy (BŚ) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosiły, iż w związku z kryzysem trwającym w strefie euro przeznaczą 30 mld euro w ramach pomocy na rzecz ożywienia gospodarczego i wzrostu w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. W celu ograniczenia negatywnego wpływu kryzysu na gospodarkę w „nowej Europie”, kredytodawcy w latach 2013-2014 wesprą sektory publiczny ...

Read More »