Home / Tag Archives: gospodarka w Kosowie

Tag Archives: gospodarka w Kosowie

Kosowo: Granty inwestycyjne dla pszczelarzy

Ministerstwo Rolnictwa zwiększyło w tym roku wsparcie dla kosowskich pszczelarzy. Oprócz dotacji, na które przeznaczono 300 tys. EUR, będą się mogli także ubiegać o granty inwestycyjne na wzrost liczby pasiek, modernizację sprzętu do produkcji miodu oraz zwiększenie produkcji miodu ekologicznego, o łącznej wartości 250 tys. EUR. Rzecznik Ministerstwa Rolnictwa, Adil Behramaj powiedział, że ze względu na odpowiedni klimat oraz różnorodność ...

Read More »

Kosowo: Powstaną nowoczesne centra rolnicze

W regionach Dukagjini, Pashtriku i Anamoravie zostaną wybudowane ośrodki, w których będą gromadzone, przechowywane, klasyfikowane i sprzedawane produkty rolne. Budowę tych nowoczesnych centrów, sfinansuje Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowany koszt inwestycji to 2,6 mln EUR. Składowanie upraw w centrach rolnych ma przedłużyć ich świeżość i trwałość, dzięki czemu zwiększy się szansa na ich sprzedaż, także na rynkach ...

Read More »

Kosowo: Powstanie nowa fabryka stali

Tureckie przedsiębiorstwo CVS Makina oraz obecny właściciel Llamkos Galvasteel, firma Core Group wspólnie zainwestują w budowę nowej fabryki stali w miejscowości Vushtrria w Kosowie. Jest to największy projekt w sektorze przemysłu ciężkiego, który zapewni ok. 350 nowych miejsc pracy. Planowany koszt inwestycji to ok. 50 mln EUR. W nowej fabryce będzie wykorzystywany złom stalowy, z którego będą wytwarzane włókna stalowe, ...

Read More »

Kosowo, Macedonia, Albania: Spotkanie w sprawie rozwoju regionu przygranicznego Szar Planina

sar-planina - javolimsrbiju.rs

Przedstawiciele Kosowa, Albanii i Macedonii oraz delegacje Ministerstw Rolnictwa tych krajów spotkali się 27 lutego 2013 r., aby omówić projekt, dotyczący wspólnego dla tych państw obszaru przygranicznego Szar Planina. Jest to turystyczny region górski, znajdujący się na terenie Kosowa, południowej Serbii, północno-wschodniej Albanii i północno-zachodniej Macedonii. Na spotkaniu podpisano porozumienie ze Stałą Grupą Roboczą ds. Regionalnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ...

Read More »

Kosowo państwem fikcyjnych przedsiębiorstw

Od roku 2000 w Kosowie zarejestrowano ponad 120 tys. firm, lecz liczba tych, które w roku 2012 zapłaciły podatki nie przekroczyła 50 tys. Jak informowaliśmy na portalu balkanistyka.org, w roku 2012 zauważono tendencję wzrostową jeśli chodzi rejestrowanie nowych firm. Taka sytuacja utrzymuje się także od nowego roku. Największą liczbę zarejestrowanych firm stanowią przedsiębiorstwa indywidualne. Zasadniczą część stanowią również spółki jawne ...

Read More »

W roku 2012 banki w Kosowie odnotowały straty

Według sprawozdań finansowych sektora bankowego, trzy z ośmiu komercyjnych banków w Kosowie odnotowały straty pod koniec roku 2012, podczas gdy wiele innych wykazuje stagnację. Z analizy przeprowadzonej przez Centrum Badań Strategicznych i Społecznych (Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, STRASS), straty banków w ostatnim kwartale roku 2012 wyniosły 9,7 mln EUR, czyli o 55% więcej niż w kwartale poprzednim. W ...

Read More »

Kosowo: Zorganizowano konferencję na rzecz wsparcia mieszkańców północnej Mitrovicy

W czwartek, 31 stycznia br. w Prisztinie, zorganizowano konferencję na rzecz wsparcia mieszkańców północnej Mitrovicy, na której przedstawiono wyniki raportu, badającego gospodarkę i społeczne problemy osób mieszkających w północnej części Kosowa. W konferencji wzięło udział 100 uczestników, w tym 20 przedstawicieli organizacji społecznych oraz lokalnych instytucji zainteresowanych poprawą życia osób mieszkających w północnym Kosowie. Obecny na spotkaniu ambasador Wielkiej Brytanii ...

Read More »

Kosowo: 21 – 27 stycznia 2013 r.

Forum gospodarcze na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw W czwartek, 24 stycznia br. w Prisztinie, odbyło się forum gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, podczas którego zaprezentowano główne punkty realizacji projektu „Program na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw”, który jest współfinansowany przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA). Projekt na rzecz rozwoju MŚP, mający na celu realizację 3 głównych punktów: ...

Read More »

Kosowo: Dotacje dla producentów mleka i mięsa

Producenci mleka, mięsa wołowego, baraniego i koziego oraz przetwórcy produktów mlecznych z gmin Prizren, Prisztina i Mitrovica, podobnie jak rolnicy, zajmujący się niedrzewnymi produktami leśnymi, będą mogli otrzymać dotację od Ministerstwa Rolnictwa, w ramach specjalnego programu dla słabo rozwiniętych obszarów wiejskich. Celem programu jest zwiększenie wydajności produkcji oraz poprawa jakości produktów zwierzęcych. Hodowcy bydła mlecznego, owiec i kóz mogą uzyskać ...

Read More »

Kosowo: Nowe inwestycje w sektorze energetycznym

Operator Systemu Przesyłowego i Rynku (Operatori i Sistemit Transmisionit dhe Tregut, KOSTT) opracował plan nowych inwestycji w sieć przesyłową, należącą wcześniej do Korporacji Energetycznej Kosowa (Korporata Energjetike e Kosovës, KEK). Na mocy umowy sprzedaży Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii (KEDS),  linie energetyczne 35 kV i 100kV zostały przekazane  KOSTT. Część z nich jest w dobrym stanie, ale część wymaga renowacji. ...

Read More »