Home / Tag Archives: Ida Szmacińska

Tag Archives: Ida Szmacińska

Czarnogóra: 8 – 14 kwietnia 2013 r.

euro - pgportal.me

  Opracowała: Ida Szmacińska   Wymiana handlowa Czarnogóry z partnerami zagranicznymi w 2012 roku Całkowita wartość handlu zagranicznego Czarnogóry w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wyniosła ponad 2 mld EUR, co oznacza 4% spadek w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Cenę rynkową wyeksportowanych towarów szacuje się na niespełna 370 mln EUR (spadek o 19,3% w stosunku do ...

Read More »

KAP nielegalnie pobiera energię elektryczną

KAP - slobodnaevropa.org

Od początku roku KAP nielegalnie pobiera energię elektryczną, co kosztuje obywateli 93 tys. EUR dziennie. Czarnogórska Elektroprivreda 22. lutego przerwała dostawy energii dla zakładu, od tego momentu Kombinat aluminium jest zaopatrywany prądem pochodzącym z rezerw okolicznych systemów, umożliwia to fakt, że Czarnogóra jest częścią europejskiej sieci przesyłowej. Ze względu na złożoność systemu, nie wiadomo od którego producenta pobierana jest energia ...

Read More »

Czarnogóra: 25.03 – 7.04. 2013 r.

Opracowała: Ida Szmacińska   Gospodarka Czarnogóry wpadła w recesję Czarnogórska gospodarka, wedle wstępnych danych MONSTAT, w IV kwartale 2012 r. skurczyła się o 0,3%, co oznacza spadek PKB drugi kwartał pod rząd i jest oznaką recesji. Z danych Czarnogórskiego Urzędu Statystycznego widać, że PKB w I kwartale ub. skurczył się o 2,3% r/r, natomiast w II kwartale odnotowano realny wzrost w ...

Read More »

Wybory najbardziej ekologicznej firmy w Czarnogórze

W tym roku po raz pierwszy w Czarnogórze, zostanie wybrane eko-przedsiębiorstwo. Akcja prowadzona jest przez Ministerstwo zrównoważonego rozwoju i turystyki w ramach kampanii „Spojimo niti”. Akcja promująca zielone firmy organizowana jest w UE od 1990r. Udział w konkursie jest skierowany do firm ze wszystkich sektorów, które nie tylko dbają o ochronę środowiska, ale przede wszystkim prowadzą politykę bez szkody dla ...

Read More »

Czarnogóra: Rozprawa sądowa między KAP i EPCG została odłożona

    Czarnogóra: Rozprawa sądowa między KAP i EPCG została odłożona Rozprawa ws. skargi wniesionej przez Kombinatu aluminium z Podgoricy (KAP) przeciwko spółce  Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zapłaty ok. 500 tys. EUR zadłużenia za energię elektryczną, zostało przesunięte na 8 maja. Jak podaje agencja Mina Biznis, do przełożenia terminu rozprawy, która była zaplanowana na dzień ...

Read More »

Czarnogórska restauracja roku

Restauracja Tre Monti, należąca do emigranta z Czarnogóry – Žarka Paljušaja, została ogłoszona najlepszą restauracją roku w Detroit. Restauracja została otwarta w 2008 roku. Paljušaja zainwestował w lokal 4 mln USD, mając na celu stworzenie miejsca z tradycją. Początkowo w restauracji Tre Monti miały być podawane wyłącznie dania typowe dla kuchni San Marino. Obecnie w menu znajduje się tylko jedno ...

Read More »

Czarnogóra: Spadek liczby użytkowników telefonii komórkowej

  Czarnogóra: Spadek liczby użytkowników telefonii komórkowej Nieustannie od 6 miesięcy spada liczba użytkowników telefonów komórkowych. Według danych Agencji komunikacji elektronicznej i usług pocztowych w Czarnogórze, w lutym było ok 965 tys. użytkowników telefonii komórkowej. Wpływ na liczbę użytkowników ma sytuacja ekonomiczna, jak również sezon, ale główny czynnik oddziałującym na liczbę klientów jest podatek w wysokości 1 EUR, obowiązujący od ...

Read More »

Czarnogóra: 18 – 24 marca 2013 r.

Opracowała: Ida Szmacińska   Spotkanie wiceministra gospodarki z polskimi ekonomistami Wartość wymiany handlowej między Czarnogórą a Polską wyniosła w ubiegłym roku ok. 10 mln EUR, nie jest to zadowalający rezultat. Należy podjąć działania zmierzające do polepszenia kontaktów gospodarczych pomiędzy krajami, aby osiągnąć poziom odzwierciedlający realne możliwości – ogłosił wicepremier Czarnogóry, Rafet Husović po spotkaniu z delegacją polskich ekonomistów kierowaną przez wiceministra ...

Read More »

Czarnogóra: Skarb państwa przejmie długi KAP

Dziś (tj. poniedziałek 25.03) komisja finansów i budżetu zajmie się wnioskiem rządu o rozwiązanie sytuacji kombinatu aluminium (KAP), odnośnie ofertą rosyjskiego właściciela, który gotów jest zrzec się prawa własności na rzecz organów wykonawczych. Rosyjscy właściciele – spółka CEAC, zarządzana przez grupę EN+, zaoferowali władzom Czarnogóry, że w trybie natychmiastowym, beż żadnych kosztów, przeniosą na rzecz państwa 29,3% swoich udziałów. Z ...

Read More »

Ostateczna decyzja w sprawie KAP do 15 kwietnia

  Kombinat Aluminium nie ma środków na spłatę raty dla banku OTP, która wynosi ponad 25 mln EUR. Zakład stara się o odroczenie terminu zadłużenia, a samym tym powoduje nagromadzenie problemów. Jeśli wierzytelność nie zostanie uregulowana, OTP ma prawo aktywować gwarancje wynoszące 50 mln EUR. Również pracownicy odczuli pogarszającą się sytuację zakładu. Wynagrodzenie za luty było mniejsze o kilkadziesiąt euro, ...

Read More »