Home / Tag Archives: import

Tag Archives: import

Kosowo: 4 – 10 czerwca 2012 r.

10 czerwca 2012 r. Przyjęto plan restrukturyzacji Ministerstwa Handlu i Przemysłu Rząd zobligował Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MTI) do przeprowadzenia ogólnej restrukturyzacji. Oczekuje się realizacji przyjętego planu, w wyniku którego zostanie zlikwidowanych kilka agencji i departamentów oraz zostaną przeprowadzone głębokie reformy we wszystkich departamentach ministerstwa. Przewiduje się, że w strukturach MTI zabraknie Agencji Promocji Inwestycji oraz Agencji Małych i Średnich ...

Read More »

Kosowo: 26.03 – 01.04.2012 r.

  1 kwietnia 2012 r. Wzrost oprocentowania kredytów Jak podaje Centralny Bank Kosowa, stopy procentowe kredytów wzrosły od grudnia 2011 do stycznia 2012 r. z 13,69% do 14,53%, natomiast stopy depozytów spadły z 3,71% do 3,09%. Według dyrektora Centrum Badań Strategicznych i Społecznych, Ibrahima Rexhepiego, banki zaczynają obawiać się kryzysu w strefie euro i chcą uzyskać jak największe zyski, przez ...

Read More »

Kosowo: 12 – 18 marca 2012 r.

              18 marca 2012 r. Podwyżka cen energii Od kwietnia 2012 r. mają wzrosnąć ceny energii, ale nie wiadomo jeszcze o ile procent. KEK zaproponował podniesienie taryf o 23, 12 lub 9%, jednakże Urząd Regulacji Energetyki oszacował, że wzrost opłat za energię nie powinien być wyższy niż 7,6%. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, urząd skonsultuje ...

Read More »

Macedonia: Deficyt handlowy wynosił w styczniu 170,4 mln USD

Według wstępnych danych Państwowego Urzędu Statystycznego całkowity eksport towarów z Republiki Macedonii w styczniu 2012 roku wynosił 247,2 mln USD (ok. 775,1 mln PLN) a import 417,7 mln USD (ok. 1309,7 mln PLN). Wskaźnik pokrycia importu eksportem osiągnął poziom 59,2%, a deficyt handlowy 170,4 mln USD (ok. 534,29 mln PLN). Największy udział w eksporcie towarów miały katalizatory na wspornikach z ...

Read More »

Macedonia: Obroty w handlu zagranicznym wyniosły w ubiegłym roku 11,5 mld dolarów

Według rejestrów Państwowego Urzędu Statystycznego największy udział w eksporcie towarów za granicę mają katalizatory na wspornikach z metali szlachetnych lub ich stopów, wyroby z żelazo-niklu, żelaza oraz stali (wyroby walcowane), odzież i produkty przetwórstwa ropy naftowej. W imporcie największe znaczenie ma platyna oraz jej stopy, surowe lub sproszkowane, ropa naftowa, pojazdy silnikowe do przewozu osób, a także energia elektryczna. W ...

Read More »