Home / Tag Archives: inwestycje w energetykę w Kosowie

Tag Archives: inwestycje w energetykę w Kosowie

Kosowo: 21 – 27 stycznia 2013 r.

Forum gospodarcze na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw W czwartek, 24 stycznia br. w Prisztinie, odbyło się forum gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, podczas którego zaprezentowano główne punkty realizacji projektu „Program na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw”, który jest współfinansowany przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA). Projekt na rzecz rozwoju MŚP, mający na celu realizację 3 głównych punktów: ...

Read More »

Kosowo: Nowe inwestycje w sektorze energetycznym

Operator Systemu Przesyłowego i Rynku (Operatori i Sistemit Transmisionit dhe Tregut, KOSTT) opracował plan nowych inwestycji w sieć przesyłową, należącą wcześniej do Korporacji Energetycznej Kosowa (Korporata Energjetike e Kosovës, KEK). Na mocy umowy sprzedaży Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii (KEDS),  linie energetyczne 35 kV i 100kV zostały przekazane  KOSTT. Część z nich jest w dobrym stanie, ale część wymaga renowacji. ...

Read More »