Home / Tag Archives: KEK

Tag Archives: KEK

Komitet koordynujący zatwierdził dokumenty projektu „Nowe Kosowo”

Komitet koordynacyjny projektu „Nowe Kosowo” zatwierdził projekty dokumentów: „Prośba o składanie wniosków” oraz wstępnych umów z inwestorami. W ciągu następnych czterech tygodni, osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi do nich oraz propozycje zmian. Proces przygotowania dokumentów rozpoczęto w lipcu 2012 r., po usunięciu z pakietu przetargowego planu odnowy elektrowni Kosowo B. Do końca marca 2013 r., Komitet jest zobowiązany do jego ...

Read More »

Kosowo: 1 – 6 stycznia 2013 r.

Powołano pierwszego radcę handlowego Kosowa Na piątkowej konferencji prasowej minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila, przedstawiła Artana Mehmetiego, który został pierwszym radcą handlowym Kosowa. Kosowski dyplomata będzie pracował w Ambasadzie Kosowa w Brukseli, gdzie weźmie udział w negocjacjach  dotyczących Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (Stabilisation and Association Agreemeent – SAA). Mehmeti został powołany przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu przy współpracy z ...

Read More »

Gen i Rudnap wygrały przetarg na dostawy energii do Kosowa

Serbskie przedsiębiorstwo energetyczne, Rudnap oraz słoweńskie, Gen zostały ogłoszone zwycięzcami przetargu na dostawy energii  elektrycznej do maja 2013 r., czyli do momentu przejęcia Sieci Dystrybucji Energii Elektrycznej w KEK (KEDS) przez turecką firmę  Çalik&Limak. Zwycięskie przedsiębiorstwa mają dostarczać energię do Kosowa w sytuacjach awaryjnych, a także w momencie, gdy KEK nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię. W przetargu ...

Read More »

Kosowo: 17 – 30 grudnia 2012 r.

  Trzecia wypłata z Międzynarodowego Funduszu Walutowego MFW zatwierdził wypłatę trzeciej transzy pożyczki dla Kosowa w ramach porozumienia stand-by, które po raz drugi zostało zrewidowane. Jest to ostatnia rata przewidziana w porozumieniu i wynosić będzie około 41 mln EUR. Zatwierdzenie planu rozporządzenia środkami finansowymi z transzy jest ostatnim warunkiem porozumienia stand-by.   Otwarto sieć wodociągową w dwóch dzielnicach Ferizaju W ...

Read More »

Kosowo: Otwarto nową podstację elektryczną w Prisztinie

Korporacja Energetyczna Kosowa (Korporata Energjetike të Kosovës, KEK) oddała do użytku nową podstację elektryczną Prisztina 7, wyposażoną w  dwa transformatory o mocy 2 x 40 MVA. Uruchomienie tej podstacji podniesie jakość usług w zakresie dostaw energii dla mieszkańców i przedsiębiorców z południowych dzielnic stolicy, a także kopalni Kishnica oraz przedsiębiorstwa wodociągowego, a dzięki oddzielnemu wyjściu  dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zwiększy ...

Read More »

Kosowo: 5 – 11 listopada 2012 r.

Komisja Europejska przeznaczyła 63 mln EUR dla Kosowa Rząd Kosowa otrzyma 63 mln EUR na przeprowadzenie niezbędnych reform w państwie. Kwota zostanie sfinansowana z programu Komisji Europejskiej, IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej). Środki te zostaną wykorzystane głównie na przeprowadzenie reform w sądownictwie i administracji publicznej, które wpłyną na rozwój sektora prywatnego, edukację i poprawę infrastruktury drogowej.   30 mld euro w ...

Read More »

Kosowo, Albania: Konferencja poświęcona współpracy gospodarczej

Stosunki gospodarcze między Kosowem a Albanią należy rozwijać poprzez konkretne projekty, a nie w duchu patriotycznego folkloru, stwierdzili uczestnicy konferencji dotyczącej współpracy gospodarczej między krajami, zorganizowanej przez Centrum Badań Strategicznych i Społecznych (STRASS), w ramach obchodów 100-lecia proklamowania niepodległości przez Albanię. Na konferencji zostały poruszone kwestie, dotyczące m.in. relacji między Albańską Korporacją Energetyczną – KESH i Kosowską – KEK, wspólnego ...

Read More »

Kosowo: 8 – 14 października 2012 r.

Niemcy przeznaczą 28,3 mln EUR na inwestycje w Kosowie Niemcy, zaraz po USA, inwestują najwięcej pieniędzy w rozwój Kosowa. Od zakończenia wojny, przeznaczyły one 230 mln EUR na inwestycje w sektorach gospodarczych oraz społecznych. Natomiast podczas wrześniowych konsultacji między rządami Kosowa i Niemiec, obiecały one przeznaczyć 28,3 mln EUR na inwestycje zbliżające Kosowo do UE. Jak poinformował doradca w kosowskim ...

Read More »

Kosowo: Zawłaszczone przez rząd zarządy działają na szkodę spółek

Rząd Kosowa zawłaszczył proces obsadzania stanowisk członków zarządów spółek publicznych, co przyczyniło się do osłabienia wyników tych spółek, a najlepszym przykładem są spółka pocztowa i telekomunikacyjna PTK (Posta dhe Telekomi i Kosovës) i dystrybutor energii KEK (Korporata Energjetike e Kosovës), uważają przedstawiciele pracowników, społeczeństwa obywatelskiego, oraz ekonomiści. – Członkowie zarządów są przedstawicielami partii rządzącej i praktycznie wszystkie ich działania są ...

Read More »

Kosowo: 9 – 15 lipca 2012 r.

Powstał okręg wyborczy Europy Środkowej i Wschodniej w MFW Austria, Białoruś, Czechy, Węgry, Kosowo, Słowacja, Słowenia i Turcja ustanowiły okręg wyborczy Europy Środkowej i Wschodniej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW), którego zadaniem jest wybór dyrektora wykonawczego dla Zarządu Międzynarodowego Funduszu Walutowego w listopadzie 2012 r. Porozumienie zostało podpisane przez ministrów finansów oraz dyrektorów banków centralnych, w obecności prezydenta Austrii. (bqk-kos.org ...

Read More »