Home / Tag Archives: klasa średnia w Chorwacji

Tag Archives: klasa średnia w Chorwacji

Chorwacja: Piąty najbiedniejszy kraj UE ze słabą klasą średnią

Po wstąpieniu do UE Chorwacja będzie piątym najbiedniejszym krajem Unii, w którym co piąty obywatel jest ubogi – wynika z badań przeprowadzonych przez niemiecki urząd statystyczny Destatis. Za ubogich uznano tych obywateli poszczególnych państw, których dochód był niższy niż 60% średniego dochodu na mieszkańca. W 2010 roku poniżej tej granicy, ustalonej wówczas dla Chorwacji na poziomie 277 EUR, znajdowało się ...

Read More »