Home / Tag Archives: Kombinat Aluminium Podgorica

Tag Archives: Kombinat Aluminium Podgorica

Czarnogóra: Niezadowoleni pracownicy zablokowali wejście do KAP

KAP - slobodnaevropa.org

Niezadowoleni pracownicy w poniedziałek zablokowali na 4 godziny główną bramę i wejście do KAP (Kombinat Aluminium w Podgoricy). Po nieudanych rozmowach części pracowników z syndykiem masy upadłościowej, Veselinem Perišiciem i przedstawicielem państwa w zarządzie spółki, Nebojšą Dožiciem, pracownicy podjęli decyzję o blokadzie wejścia do spółki. Grupa pracowników w zeszłym tygodniu odcięła się od poczynań organizacji związkowych pod przewodnictwem Ranko Krivokapicia ...

Read More »

Czarnogóra: 8 – 14 kwietnia 2013 r.

euro - pgportal.me

  Opracowała: Ida Szmacińska   Wymiana handlowa Czarnogóry z partnerami zagranicznymi w 2012 roku Całkowita wartość handlu zagranicznego Czarnogóry w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wyniosła ponad 2 mld EUR, co oznacza 4% spadek w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Cenę rynkową wyeksportowanych towarów szacuje się na niespełna 370 mln EUR (spadek o 19,3% w stosunku do ...

Read More »

KAP nielegalnie pobiera energię elektryczną

KAP - slobodnaevropa.org

Od początku roku KAP nielegalnie pobiera energię elektryczną, co kosztuje obywateli 93 tys. EUR dziennie. Czarnogórska Elektroprivreda 22. lutego przerwała dostawy energii dla zakładu, od tego momentu Kombinat aluminium jest zaopatrywany prądem pochodzącym z rezerw okolicznych systemów, umożliwia to fakt, że Czarnogóra jest częścią europejskiej sieci przesyłowej. Ze względu na złożoność systemu, nie wiadomo od którego producenta pobierana jest energia ...

Read More »

Czarnogóra: Rozprawa sądowa między KAP i EPCG została odłożona

    Czarnogóra: Rozprawa sądowa między KAP i EPCG została odłożona Rozprawa ws. skargi wniesionej przez Kombinatu aluminium z Podgoricy (KAP) przeciwko spółce  Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zapłaty ok. 500 tys. EUR zadłużenia za energię elektryczną, zostało przesunięte na 8 maja. Jak podaje agencja Mina Biznis, do przełożenia terminu rozprawy, która była zaplanowana na dzień ...

Read More »

Czarnogóra: 18 – 24 marca 2013 r.

Opracowała: Ida Szmacińska   Spotkanie wiceministra gospodarki z polskimi ekonomistami Wartość wymiany handlowej między Czarnogórą a Polską wyniosła w ubiegłym roku ok. 10 mln EUR, nie jest to zadowalający rezultat. Należy podjąć działania zmierzające do polepszenia kontaktów gospodarczych pomiędzy krajami, aby osiągnąć poziom odzwierciedlający realne możliwości – ogłosił wicepremier Czarnogóry, Rafet Husović po spotkaniu z delegacją polskich ekonomistów kierowaną przez wiceministra ...

Read More »

Czarnogóra: Skarb państwa przejmie długi KAP

Dziś (tj. poniedziałek 25.03) komisja finansów i budżetu zajmie się wnioskiem rządu o rozwiązanie sytuacji kombinatu aluminium (KAP), odnośnie ofertą rosyjskiego właściciela, który gotów jest zrzec się prawa własności na rzecz organów wykonawczych. Rosyjscy właściciele – spółka CEAC, zarządzana przez grupę EN+, zaoferowali władzom Czarnogóry, że w trybie natychmiastowym, beż żadnych kosztów, przeniosą na rzecz państwa 29,3% swoich udziałów. Z ...

Read More »

Czarnogóra: 11 – 17 marca 2013 r.

Opracowała: Ida Szmacińska   Podpisano umowę o współpracy z Chinami Umowa o współpracy gospodarczej i technologicznej Chin i Czarnogóry podpisana w poniedziałek 11 marca zakłada przyznanie około 2 mln EUR bezzwrotnej pomocy na zakup i zainstalowanie urządzeń do oświetlenia solarnego w Kotorze i Cetinje. Władze Chin zobowiązały się zapewnić Czarnogórze coroczne darowizny w wysokości ok. miliona EUR. Łączna kwota realizacji projektu ...

Read More »

Ostateczna decyzja w sprawie KAP do 15 kwietnia

  Kombinat Aluminium nie ma środków na spłatę raty dla banku OTP, która wynosi ponad 25 mln EUR. Zakład stara się o odroczenie terminu zadłużenia, a samym tym powoduje nagromadzenie problemów. Jeśli wierzytelność nie zostanie uregulowana, OTP ma prawo aktywować gwarancje wynoszące 50 mln EUR. Również pracownicy odczuli pogarszającą się sytuację zakładu. Wynagrodzenie za luty było mniejsze o kilkadziesiąt euro, ...

Read More »

Czarnogóra: 25.02 – 03.03.2013 r.

Opracowała: Ida Szmacińska   Deflacja w styczniu wyniosła 0,1%, natomiast roczna inflacja 4,2% Miesięczna inflacja w styczniu 2013 r., mierzona indeksem cen konsumpcyjnych (CPI), wyniosła -0,1%, podczas gdy inflacja w ujęciu rocznym osiągnęła poziom 4,2%. Największy wzrost inflacji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy został zanotowany w grupach: Użytkowanie mieszkania i nośniki energii (8,1%); Żywność i napoje bezalkoholowe (7,1%); Napoje alkoholowe i ...

Read More »

Czarnogóra: Licencjonowane przedsiębiorstwa energetyczne naruszają zobowiązania

Problemy w pracy Kombinatu Aluminium w Podgoricy (KAP), największego odbiorcy prądu w Czarnogórze, doprowadziły do naruszania zobowiązań przez licencjonowane przedsiębiorstwa energetyczne, stwierdził Urząd Regulacji Energetyki (RAE) po wstępnej kontroli. Jest to uwarunkowane uprzednio nagromadzonymi długami wobec spółek energetycznych oraz brakiem umów zawartych między uczestnikami rynkowymi, oświadczyli przedstawiciele regulatora. RAE, by zabezpieczyć ciągłość dostaw energii elektrycznej dla konsumentów, rozpoczął nadzwyczajną kontrolę ...

Read More »