Home / Tag Archives: Komisja Europejska a Kosowo

Tag Archives: Komisja Europejska a Kosowo

Kosowo: 5 – 11 listopada 2012 r.

Komisja Europejska przeznaczyła 63 mln EUR dla Kosowa Rząd Kosowa otrzyma 63 mln EUR na przeprowadzenie niezbędnych reform w państwie. Kwota zostanie sfinansowana z programu Komisji Europejskiej, IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej). Środki te zostaną wykorzystane głównie na przeprowadzenie reform w sądownictwie i administracji publicznej, które wpłyną na rozwój sektora prywatnego, edukację i poprawę infrastruktury drogowej.   30 mld euro w ...

Read More »

Komisja Europejska przeznaczyła 63 mln EUR dla Kosowa

Rząd Kosowa otrzyma 63 mln EUR na przeprowadzenie niezbędnych reform w państwie. Kwota zostanie sfinansowana z programu Komisji Europejskiej, IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej). Środki te zostaną wykorzystane głównie na przeprowadzenie reform w sądownictwie i administracji publicznej, które wpłyną na rozwój sektora prywatnego, edukację i poprawę infrastruktury drogowej. Unijny komisarz ds. rozszerzenia Stefan Fuele, w swojej wypowiedzi wyraźnie podkreślił jakie są ...

Read More »

Kosowo: Opublikowano studium wykonalności dla Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu

Komisja Europejska opublikowała tzw. „Pakiet Rozszerzenia 2012”, zawierający studium wykonalności dla Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (Stabilisation and Association Agreemeent – SAA) pomiędzy Kosowem a Unią Europejską. Studium wykonalności potwierdziło, że nie ma żadnych prawnych przeszkód do zawarcia porozumienia i Kosowo jest gotowe do podjęcia negocjacji w jego sprawie. W raporcie ustosunkowano się także do trudnej sytuacji na północy Kosowa. ...

Read More »

Kosowo: 4 – 10 czerwca 2012 r.

10 czerwca 2012 r. Przyjęto plan restrukturyzacji Ministerstwa Handlu i Przemysłu Rząd zobligował Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MTI) do przeprowadzenia ogólnej restrukturyzacji. Oczekuje się realizacji przyjętego planu, w wyniku którego zostanie zlikwidowanych kilka agencji i departamentów oraz zostaną przeprowadzone głębokie reformy we wszystkich departamentach ministerstwa. Przewiduje się, że w strukturach MTI zabraknie Agencji Promocji Inwestycji oraz Agencji Małych i Średnich ...

Read More »

Kosowo: 21 – 27 maja 2012 r.

27 maja 2012 r.   10 mln EUR za sprzedaż koncentratów cynku i ołowiu   Huta cynku i ołowiu „Trepça” podpisała kontrakt ze szwajcarskim przedsiębiorstwem „Glencore International”, na sprzedaż 5 tys. ton koncentratów cynku i ołowiu. Ta sama firma, w grudniu ubiegłego roku, zakupiła od huty rudy cynku i ołowiu. Za jedną tonę koncentratu ołowiu „Glencore International” zapłaci 2,1 tys. ...

Read More »

Nowy raport HRW: Kosowo dokonało małego kroku naprzód

Organizacja pozarządowa Human Rights Watch (HRW) przedstawiła 676-stronicowy raport o przestrzeganiu praw człowieka w ponad 90 krajach świata w 2011 r. Dokument ten dotyczy łamania praw człowieka na całym świecie, włączając m.in.: wojnę w Libii i Afganistanie, wprowadzenie cenzury Internetu w Iranie i Tajlandii, nieprawidłowości w czasie wyborów w Rosji, niewłaściwe traktowanie imigrantów w Europie Zachodniej, represje na tle religijnym ...

Read More »

Kosowo: Rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Stypendiów

Liczne możliwości programów stypendialnych zostały dziś zaprezentowane na Międzynarodowych Targach zorganizowanych po raz szósty przez pracowników akademickich w Kosowie. Targi mają na celu przedstawienie studentom oraz wykładowcom oferty różnorakich programów stypendialnych na wszystkich poziomach, poczynając od studiów licencjackich po badania naukowe. W porównaniu z poprzednimi latami, w bieżącym roku zmniejszyła się liczba studentów, którzy chcieliby studiować za granicą. Organizatorzy twierdzą, ...

Read More »