Home / Tag Archives: korupcja w Czarnogórze

Tag Archives: korupcja w Czarnogórze

Czarnogóra w najnowszej rezolucji Parlamentu Europejskiego

Czarnogóra i UE

Nowa rezolucja Parlamentu Europejskiego poświęcona Czarnogórze zostanie przyjęta 11. marca i do tego czasu mogą jeszcze zostać wprowadzone w niej zmiany. Jednakże kluczowe kwestie zawarte w tym porozumieniu są znane już teraz, ale oprócz spodziewanych pochwał i krytyki pojawiły się nowe oczekiwania w stosunku do Czarnogóry. Wprawdzie Parlament Europejski rezolucję o Czarnogórze przyjmie dopiero za dwa tygodnie, ale jej tekst ...

Read More »

Czarnogóra: Korupcja poważnym zagrożeniem dla Ministerstwa Obrony Narodowej

korupcja google.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej Czarnogóry ocenia, że korupcja jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla czarnogórskiej obronności, ponieważ ma negatywny wpływ na wydajność całego systemu oraz przyczynia się do negatywnego postrzegania wojska przez obywateli kraju. - Korupcja zagraża bezpieczeństwu narodowemu, suwerenności i integralności całego kraju. Podważa zaufanie społeczeństwa do instytucji państwowych i procesów politycznych, co uniemożliwia sprawne funkcjonowanie gospodarki – komentuje minister ...

Read More »

Czarnogóra w ocenie Freedom House

freedom-house-vijesti.me

Amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House poinformowała w swoim sprawozdaniu, że korupcja wciąż stanowi największą przeszkodę w procesie integracji Czarnogóry z Unią Europejską. Według przedstawicieli organizacji szybkość procesów integracyjnych zależy od zaangażowania władz Czarnogóry w rozwój demokratycznych reform. Nadchodzący rok może przynieść na tym obszarze pewne problemy, gdyż rządząca Demokratyczna Partia Socjalistów i jej koalicjant Partia Socjaldemokratyczna coraz bardziej rozmijają się ...

Read More »

Korupcja w Czarnogórze niższa niż w innych krajach regionu

businessman with bonus - europarl.de

W Czarnogórze liczba przypadków korupcji w biznesie wynosi 3,2%, co jest wynikiem o wiele  lepszym niż w innych krajach Bałkanów Zachodnich, gdzie do wręczania łapówek urzędnikom państwowym przyznaje się  10,2% przedsiębiorstw – oświadczyła dyrektor Czarnogórskiego Urzędu Statystycznego (Monstat) Gordana Radojević. Powyższe wyniki bazują na badaniu przeprowadzonym przez Monstat na 2 tys. przedsiębiorstw w okresie od 16 października do 16 grudnia ...

Read More »

UE odkłada otwarcie rozdziałów 23. i 24. w negocjacjach akcesyjnych z Czarnogórą

Czarnogóra i UE

Rada Unii Europejskiej ds. Ogólnych 30 września, nie będzie, jak zapowiadano wcześniej rozmawiać na temat otwarcia rozdziałów 23. i 24. w negocjacjach z Czarnogórą, ale stanie się to 22 października, po tym jak KE opublikuje coroczne sprawozdanie o postępach – informuje dziennik Dan. Wcześniej z gabinetu Europejskiego Komisarza ds. Rozszerzenia, Štefana Füle informowano, że komisja swoje sprawozdanie opublikuje 16 października. ...

Read More »

Czarnogóra: Połowa pieniędzy uzyskanych z tytułu walki z szarą strefa i korupcją posłuży na cele ogólnego interesu publicznego

korupcja - cdm.me

Podczas pierwszych 15 dni trwania kampanii „Korupcija nije opcja”, która Urząd Celny rozpoczął 1 lipca br. dotarło 12 zgłoszeń o możliwości korupcji,  co jest według Any Vuletić, naczelnika Oddziału ds. Kontroli Wewnętrznej Urzędu Celnego sukcesem, ponieważ w pierwszych miesiącach br. podobnych zgłoszeń było 16, ale ani jedno nie zawierało elementów korupcji. Rząd zdecydował, że połowa uzyskanych w ten sposób pieniędzy ...

Read More »

Kosowo awansowało w rankingu Transparency International

Kosowo znalazło się na 105 miejscu w raporcie przygotowanym przez Transparency International (TI), ukazującym percepcję korupcji przez ludzi biznesu i analityków z całego świata, w tym ekspertów zamieszkałych w ocenianych państwach. Tegoroczna pozycja Kosowa w rankingu oznacza poprawę o 7 miejsc w stosunku do roku 2011. Jednakże poziom korupcji w Kosowie jest nadal  jednym z najwyższych w regionie. Gorszy wynik zanotowała ...

Read More »

Czarnogóra: Sveti Stefan bez podatku

Dług greckiej grupy kapitałowej RESTIS z tytułu zaległości podatkowych związanych z użytkowaniem kompleksu wypoczynkowego Sveti Stefan ponownie wzrósł o kilkaset tysięcy Euro. Jak powiedział Dejan Milovac zastępca dyrektora organizacji pozarządowej MANS potwierdza to stanowisko reprezentowanej przez niego organizacji, że umowa z greckim kontrahentem przynosi poważne straty i należy ją rozwiązać bez zbędnej zwłoki. Organizacja MANS na początku tego roku złożyła ...

Read More »

Czarnogóra: 15 – 21 października 2012 r.

Coraz bliżej budowy trasy Gusinje – Podgorica Prezydent miasta Plav Orhan Šahmanović i albański premier Sali Berisha spotkali się w czwartek w Tiranie, gdzie rozmawiali na tematy związane z  budową od dawna planowanej drogi Gusinje – Podgorica, która będzie przechodziła przez terytorium Albanii i tym samym pozwoli na skrócenie podróży do Podgoricy mieszkańcom gminy Plav o 110 km. Oprócz zasadniczego ...

Read More »

Negocjacje UE z Czarnogórą zapewne sroższe niż z Bułgarią i Rumunią

Rozmowy akcesyjne Brukseli z Czarnogórą będą zapewne znacznie bardziej rygorystyczne niż te, które prowadzono z Rumunią i Bułgarią kilka lat wcześniej, informuje szwajcarski dziennik „St. Galler Tagblatt”, podkreślając, że negocjacjom i planom członkostwa Podgoricy w największym stopniu zagrażają korupcja i przestępczość zorganizowana. – Coraz większe niezadowolenie Czarnogórców budzi wszechobecna korupcja i przestępczość. Problem ten co roku odnotowuje w swoich sprawozdaniach ...

Read More »