Home / Tag Archives: Kosowska Agencja Statystyczna

Tag Archives: Kosowska Agencja Statystyczna

Kosowo: 15 – 21 kwietnia 2013 r.

euro - pgportal.me

Utworzono Fundację MDA W Kosowie utworzono Fundację MDA, której celem jest zmniejszenie poziomu bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi. Fundacja ma stymulować powstawanie i rozwój nowych przedsiębiorstw, organizować szkolenia  i promować zrównoważony rozwój w praktykach biznesowych. Ponadto, będzie dążyć do stworzenia partnerstwa strategicznego, pomiędzy 50 największymi firmami w Kosowie. (telegrafi.com) Akcja sprzątania Mitrovicy 22 kwietnia rozpocznie się akcja sprzątania ulic ...

Read More »

Raport ASK: W 2010 roku ponad 29% ludności w Kosowie żyło w ubóstwie

Agencja Statystyczna Kosowa (Agjencia e Statistikave të Kosovë, ASK), przy współpracy z Bankiem Światowym, opublikowała raport, dotyczący ubóstwa w Kosowie w 2010 r. W 2010 r. ok. 29% społeczeństwa w Kosowie żyło w relatywnym ubóstwie, mając do dyspozycji ok. 1,5 EUR na dzień, a 8,02% znajdowało się w skrajnym ubóstwie (ok. 1 EUR na dzień). Nie odnotowano natomiast znacznych różnic ...

Read More »

Kosowo: 22 – 28 października 2012 r.

Podpisano program współpracy transgranicznej między Kosowem a Macedonią W poniedziałek, 22 października br., podpisano umowę współpracy transgranicznej między Macedonią a Kosowem, która jest finansowana z programu Komisji Europejskiej, IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej). Celem programu współpracy transgranicznej jest promowanie rozwoju regionów przygranicznych, współpraca między instytucjami obu państw, rozwój gospodarczy, społeczny, pomoc w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także waloryzacja zasobów ...

Read More »

Kosowo: 1 – 7 października 2012 r.

Konferencja „Konkurencja wobec podejmowania ryzyka w sektorach bankowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej” 5 października 2012 r., w Prisztinie odbyła się konferencja „Konkurencja wobec podejmowania ryzyka w sektorach bankowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej”, zorganizowana przez Centralny Bank Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), celem której było promowanie sektora finansowego Kosowa oraz podjęcie debaty na temat wyzwań i zmian w ...

Read More »

Kosowo: EUR 2650 PKB per capita w 2011 r.

PKB w Kosowie w 2011 r. osiągnął wartość 4,77 mld EUR. Na jednego  mieszkańca przypada zatem 2 650 EUR, wynika z danych Kosowskiej Agencji Statystycznej (Agjencia e Statistikave të Kosovës, ASK), opracowanych na podstawie ostatniego spisu powszechnego. PKB  w 2011 r. miał tendencję zwyżkową. Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych w 2011 stanowiły 88,4% PKB, podczas gdy w 2010 r. – 89,1 ...

Read More »

Kosowo: 13 – 19 sierpnia 2012 r.

Liczba nowych przedsiębiorstw w Q2 wzrosła o 31,7% r/r W drugim kwartale 2012 r. zarejestrowano 2736 nowych przedsiębiorstw, czyli o 193 więcej (7,3%) niż w pierwszym kwartale br. Porównując natomiast z tym samym okresem 2011 r., liczba ta wzrosła o 31,7%, wynika z raportu Kosowskiej Agencji Statystycznej (Agjencia e Statistikave të Kosovës). Najwięcej firm zarejestrowano w sektorze handlu (30,8%). Jeśli ...

Read More »

Kosowo: Liczba nowych przedsiębiorstw w Q2 wzrosła o 31,7% r/r

W drugim kwartale 2012 r. zarejestrowano 2736 nowych przedsiębiorstw, czyli o 193 więcej (7,3%) niż w pierwszym kwartale br. Porównując natomiast z tym samym okresem 2011 r., liczba ta wzrosła o 31,7%, wynika z raportu Kosowskiej Agencji Statystycznej (Agjencia e Statistikave të Kosovës). Najwięcej firm zarejestrowano w sektorze handlu (30,8%), następnie w sektorze przemysłu przetwórczego (11%), sektorze hotele i restauracje ...

Read More »

Kosowo: 4 – 10 czerwca 2012 r.

10 czerwca 2012 r. Przyjęto plan restrukturyzacji Ministerstwa Handlu i Przemysłu Rząd zobligował Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MTI) do przeprowadzenia ogólnej restrukturyzacji. Oczekuje się realizacji przyjętego planu, w wyniku którego zostanie zlikwidowanych kilka agencji i departamentów oraz zostaną przeprowadzone głębokie reformy we wszystkich departamentach ministerstwa. Przewiduje się, że w strukturach MTI zabraknie Agencji Promocji Inwestycji oraz Agencji Małych i Średnich ...

Read More »

Kosowo: Wysoki deficyt handlowy

W styczniu 2012 r. deficyt handlowy wyniósł 112,8 mln EUR, czyli ok. 3 mln EUR więcej niż w styczniu 2011 r. – wynika z danych dotyczących handlu zagranicznego w styczniu 2012 r. przedstawionych przez Departament Statystyk Ekonomicznych i Rachunków Narodowych (Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare, przyp. red.) przy Kosowskiej Agencji Statystycznej (Agjencia e Statistikave të Kosovës, przyp. red.). ...

Read More »