Home / Tag Archives: Kosowskie Przedsiębiorstwo Energetyczne

Tag Archives: Kosowskie Przedsiębiorstwo Energetyczne

Konferencja poświęcona możliwościom produkcji energii alternatywnej w Kosowie

Energia należy do jednego z głównych sektorów gospodarki Kosowa, a to za sprawą licznych pokładów węgla brunatnego. Energetyka została w kraju zdominowana przez KEK [Kosowskie Przedsiębiorstwo Energetyczne – przyp. red.], a niemal 90% produkcji energii pochodzi właśnie ze spalania węgla brunatnego, oznajmił przewodniczący Zgromadzenia Kosowa Jakup Krasniqi na odbywającej się w ostatni piątek konferencji pod hasłem: „Alternatywy energetyczne w Kosowie”, ...

Read More »

Kosowo: KEK prosi o wsparcie finansowe

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki [Zyra e Rregullatorit pёr Energji (ZRRE) – przyp. red.] przyjmie prośbę Kosowskiego Przedsiębiorstwa Energetycznego [Korporata Energjetike e Kosovёs (KEK) – przyp. red], to w Kosowie już od 1 kwietnia ceny za energię elektryczną wzrosną nawet do 23%. To oznacza, że KEK będzie musiało pobrać od odbiorców dodatkowo 45 mln euro na pokrycie kosztów wytwarzania i importu ...

Read More »

Kosowo: 1 – 9 października 2011 r.

9 października 2011   Niszczenie gruntów rolnych w Kosowie stało się niepokojącym fenomenem w Kosowie. Kosowo ma powierzchnię 10 tys. 887 km2. Na tym obszarze jest ok. 577 tysięcy hektarów gruntów rolnych, z czego około 500 hektarów zostało zniszczonych tylko w ciągu roku, mówi Idriz Gashi, szef wydziału gruntów rolnych w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Wsi. Według niego, regiony najbardziej zagrożone tym zjawiskiem to obszary na trasie Prisztina-Skopie. Ponad 1000 hektarów użytków rolnych, w ciągu roku zostaje w Kosowie zabetonowanych, zniszczonych lub usuniętych. Zdaniem ekspertów, powierzchnia ziemi uprawnej w Kosowie jest bardzo mała, szacuje się ją na 0,15 ha na jednego mieszkańca. ...

Read More »