Home / Tag Archives: memorandum

Tag Archives: memorandum

Serbsko-węgierska współpraca w zakresie kolejnictwa

zeleznicki projekat - tanjug.rs

W piątek (10 maja) przedstawiciele Serbskich Kolei oraz Węgierskich Kolei Państwowych, dyrektorzy generalni Dragoljub Simonović i Ilona Dávid, podpisali memorandum o porozumieniu, które ma dotyczyć planowania oraz realizacji projektów kolejowych na trasie Belgrad-Budapeszt. Głównym celem jest modernizacja tej właśnie linii, o długości ok. 400 km. Po sfinalizowaniu projektu, możliwe byłoby na niej rozwinięcie prędkości przekraczającej 160 km/h. Obecnie, podróż z ...

Read More »

Memorandum w sprawie granicy między Chorwacją a Słowenią

Równocześnie z procesem ratyfikacji traktatu przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej trwają intensywne przygotowania do podpisania umowy arbitrażowej w sprawie wytyczenia granicy między Chorwacją a Słowenią. Memorandum w tej sprawie musi zostać przedstawione przed Trybunałem Arbitrażowym do 11 lutego br. Pomimo kłopotów w koalicji, przygotowania do przeprowadzenia wszystkich procedur przed Trybunałem Arbitrażowym w Hadze nie powinny zostać zakłócone. Podczas ostatniego posiedzenia ...

Read More »

Pułapki i nowe rozwiązania nowej umowy kredytowej Grecji

Na dziesięć lat zostanie odroczone spłacanie odsetek, pod warunkiem wiernej realizacji memorandum. Przez sekurytyzację przychodów z wpływów z prywatyzacji Państwo będzie mogło przystąpić do spłaty kredytów w Europejskim Instrumencie Stabilności Finansowej (EFSF) zaciągniętych przez Grecję dla wykonania programu odkupu. Jak wspomniano w umowie, opublikowanej w Gazecie rządowej (Φ.Ε.Κ), Grecja ma potencjał do stworzenia „obligacji sekurytyzacyjnych”, w których będą zawarte dochody ...

Read More »

Macedonia: 26.11-02. 12. 2012 r.

Macedonia rajem podatkowym Bałkanów Macedonia, według rankingu PricewaterhouseCoopers oraz Baku Światowego pozostaje  krajem o najkorzystniejszej polityce podatkowej w regionie. Została ona zaklasyfikowana na wysokim, 20 miejscu wśród  185 analizowanych krajów i znalazła się wyżej od wielu krajów UE. Lista rankingowa jest sporządzana w oparciu o: łączną kwotę podatków, stawki podatkowe, podział świadczeń socjalnych, rodzaj i wysokość ubezpieczeń, długość trwania oraz poziom ...

Read More »

Grecja: 19 – 25 listopada 2012 r.

  Wpływy gospodarstw domowych spadły o 15% W drugim kwartale 2012 roku wpływy gospodarstw domowych zmniejszyły się o 15% r/r (dane ELSTAT z czwartku). Dodatki socjalne zostały zredukowane o 9,5% r/r, a spadek konsumpcji wyniósł 7,3% r/r. Jednocześnie gospodarstwa doświadczyły 37-procentowego wzrostu podatków. Łącznie ich dochody obniżyły się o 5,4 mld euro. (statistics.gr) Chińsko-amerykańskie porozumienie Cosco-HP przyciąga do Grecji rosyjskich ...

Read More »

Macedonia: Zacieśnienie współpracy z izraelskimi firmami

Macedońscy i izraelscy przedsiębiorcy zacieśnili współpracę, poprzez podpisanie w dniu dzisiejszym Memorandum w sprawie współdziałania Macedońsko-Izraelskiego Business Klubu oraz Izby Gospodarczej Północno-Zachodniej Macedonii. – Podpisanie tego dokumentu stanowi jedynie potwierdzenie naszej długoletniej współpracy. Ma na celu wspólne występowanie na rynkach, na które możemy mieć w ten sposób większy wpływ. Będziemy też mogli łatwiej sprostać wyzwaniom, pojawiającym się na rynku globalnym, ...

Read More »

Grecja: 22 – 28 października 2012 r.

MFW stwierdza, że do 2020 r. Grecja nie zdoła obniżyć długu Wstępny raport z czwartku stwierdza, że planowany na 2020 rok poziom długu w wysokości 120% PKB zostanie przekroczony (do ok. 136%, o ile optymistyczne założenia o nadwyżce budżetowej, ożywieniu gospodarczym i udanej prywatyzacji się spełnią). MFW uznaje, że Grecja będzie potrzebowała głębszych reform zanim otrzyma kolejne pożyczki. Dodatkowe potrzeby ...

Read More »

Troika proponuje Grecji wyludnienie niektórych wysp

Przedstawiciele Troiki podczas spotkania z przedstawicielami greckiego Ministerstwa Floty i Morza Egejskiego zaproponowali wyludnienie wysp, które zamieszkuje mniej niż 100-150 osób i przesiedlenie ich dotychczasowych mieszkańców na pobliskie, gęsciej zaludnione wyspy lub nawet na kontynent. Miałoby to przynieść oszczędności w zakresie utrzymania linii transportowych, sieci energetycznych itp. Minister odpowiedzialny za resort, Kostat Musurulis odpowiedział, że uznaje tę propozycję za kiepski ...

Read More »

Grecja: 17 – 23 września 2012 r.

Rachunek obrotów bieżących po raz pierwszy od dwóch lat na plusie W czerwcu rachunek bieżący bilansu płatniczego odnotował po raz pierwszy od dwóch lat (od maja 2010) nadwyżkę, która wyniosła 642 mln euro.  Dla porównania, deficyt z lipca 2011 wynosił 880 mln euro. Informację tę opublikował dziś Narodowy Bank Grecji. Eksport wzrósł jedynie o 43 mln euro (3,9%), zatem deficyt ...

Read More »

Grecja: Plan spotkań na szczeblu międzynarodowym – MFW, Schaeuble, Moskovici

Troika W najbliższy piątek, 7 września, w Atenach odbędzie się spotkanie przedstawicieli greckiego rządu z wysłannikami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przedstawiciele MFW będą prowadzić z Grekami negocjacje, które – zdaniem informatorów – nie będą należały do najłatwiejszych. Chodzi – po raz kolejny-  o wprowadzenie w życie wymogów Troiki i przekonanie tejże do wypłacenia Grecji kolejnej transzy pożyczki, jeszcze przed szczytem MFW ...

Read More »